FOKUS-möte 26/1 – EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) – hur fasen ska vi lösa detta?!

Många anslöt till detta evenemang. Blev en klart uppskattad genomgång av GDPR som hölls av de tre talarna. Önskemål om att köra detta i syd framfördes av publiken. Man såg att behov finns.
Nu kan medlemmar logga in och hämta presentation genom länken nedan:

Första inlägget för ”Fråga IT-juristen” finns nu publicerad på medlemssidorna

Frågan berör bland annat loggning av användare av IT-system. Ni hittar frågorna och svaren under följande länk:

Login - Medlemsrelaterat material

Fråga IT-juristen

Hej SIG Security-medlem!

Vi har lanserat tjänsten "Fråga IT-juristen". Där du som medlem har möjlighet att skicka in frågor. Som har med de juridiska aspekterna kring IT och informationssäkerhet och få lite råd och tydliggöranden.

Om du har en fråga i ämnet. Skicka den till vårt kansli på info@sigsecurity.org. De matchar sedan avsändande epostadress mot medlemsregistret. Frågorna kommer att besvaras av Conny Larsson, jur. mag. i IT-rätt och advokat på Gärde Partners. Svaret publiceras sedan här inom fem arbetsdagar. Tänk på att du behöver logga in för att kunna läsa svar.. Frågeställaren kommer att hanteras konfidentiellt, om man inte godtar att synas som avsändare.

Välkommen in med din fråga!

Hälsningar
SIG Security

Datalagringsutredning kom fram till att de svenska datalagringsreglerna gäller trots att datalagringsdirektivet är ogiltigt?

I mars 2015 kom Datalagringsutredningen med sitt betänkande (SOU 2015:31 – Datalagring och integritet). Utredningens slutsats är att de svenska nationella reglerna om datalagring uppfyller den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter (Rättighetsstadgan), trots att EU-direktivet som de svenska reglerna grundar sig på har ogiltigförklarats i en dom av EU-domstolen. Om slutsatsen är riktig betyder det att lagringen av trafikdata ska fortsätta i Sverige.

Login - Medlemsrelaterat material