Säkerhetspolisen söker – SOC analytiker – Maj 2022

SOC analytiker

Vill arbeta med kreativa tekniska lösningar? Låter tanken av att gräva djupt och brett i pcap och loggfiler kul? Är du dessutom allmänt nyfiken och intresserad av hur IT fungerar? Då kommer du älska jobbet vi erbjuder genom denna annons.

Som SOC analytiker får du möjlighet att vara en del av ett team som är en viktig del i Säkerhetspolisens IT-säkerhetsarbete med ansvar för sårbarhetsscanningar, omvärldsbevakning, hotunderrättelse samt incidenthanteringar.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-05-22

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
I ditt uppdrag kommer du vara ansvarig för traditionell logguppföljning och nätverksforensik men du kommer även att bearbeta och granska teknisk data vid incidentutredningar.

Vi kan erbjuda dig en spännande roll där du få vara med och bidra till att göra Sverige säkrare.

Vi samarbetar och lär av varandra. Lagarbetet behövs för att förstå och hantera komplexiteten i vårt uppdrag. Händelser i omvärlden påverkar vår vardag och det är inte alltid våra dagar ser ut som vi tänkt. Ibland är det dagar med skarpt läge, hög puls och intensitet. Andra perioder är det lågintensivt framåtblickande arbete som gäller.

Vi kan inte ta med arbetet hem eller diskutera våra uppdrag med personer utanför Säkerhetspolisen. Det gör oss bra på att stötta och ta hand om varandra.

Vi anser att omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom området är en förutsättning för att följa med i utvecklingen. Det kan bli aktuellt med beredskap och/eller skiftarbete i den här tjänsten.

Din placering är i Stockholm, men resor inom och utanför Sverige kan förekomma.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Säkerhetspolisen söker – Personalsäkerhetshandläggare – Apr 2022

 

Personalsäkerhetshandläggare

Har du erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd eller personalsäkerhetsfrågor? Vi söker nu personalsäkerhetshandläggare som vill arbeta med säkerhetsprövningar och andra personalsäkerhetsfrågor. Välkommen att söka en tjänst där du är med och utvecklar Sveriges säkerhet.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-05-01
Referensnummer: 2022-6860

 

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
Som personalsäkerhetshandläggare på Säkerhetspolisen ansvarar du bland annat för att handlägga säkerhetsprövningar och andra utredningar inom området personalsäkerhet. I din roll innebär det att hålla i säkerhetssamtal och att inhämta, bearbeta, analysera och dokumentera information inom personalsäkerhetsområdet. Arbetet utförs till stor del enskilt och du behöver tycka om att själv kunna styra din arbetsdag. Du ingår i en grupp där vi har förtroende för varandra och delar med oss av vår kunskap. Du och dina kollegor är en viktig del i verksamhetsutvecklingen kring ert uppdrag.

I din roll har du många kontaktytor, både inom och utanför den egna organisationen. Din kommunikativa förmåga och ditt sätt att anpassa kommunikationen efter mottagaren är därför viktig. Din placering är i Stockholm, men resor inom Sverige förekommer.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

SGU söker – Förvaltningsledare med intresse för informationssäkerhet till avdelning Samhällsplanering – Mar 2022

 

Ort: Uppsala
Sista ansökningsdag: 2022-03-27

Är du intresserad av digitala, säkra och innovativa lösningar och vill göra samhällsnytta på riktigt? Till en ny roll på avdelningen söker vi dig som vill vara med och leda vårt förvaltningsområde!

 

Avdelning Samhällsplanering bidrar med den geologiska information och kunskap som behövs för en hållbar utveckling av samhället i frågor som rör bebyggd miljö, infrastruktur, klimatanpassning, miljö, energiomställning och hushållning med mark och vatten. Vi lägger stor vikt på att skapa välanvända produkter och tjänster som användare uppskattar och som de vill använda ofta och över lång tid. Det är så vi bidrar till samhällsnytta. Samhällsplanering har en stor förvaltning av geodata och bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom flera områden. Det ställer höga krav på förvaltningsledning, utveckling och informationssäkerhetsarbete och vi behöver nu förstärka detta arbete.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för avdelningens förvaltningsledning, förvaltningsobjekt och informationssäkerhetsarbete. Syftet är att uppnå en framtidsorienterad, säker och innovativ förvaltning och insamling, som skapar produkter och tjänster för samhällets bästa. Som förvaltningsledare arbetar du nära avdelningens objektspecialister och är ansvarig för att identifiera verksamhetsbehov, driva utveckling samt säkerställa en effektiv förvaltning. Du jobbar under avdelningschefen och rapporterar till avdelningens ledningsgrupp och står också för den löpande kontakten med myndighetens förvaltningsledarforum.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Riksgälden söker – Säkerhetsanalytiker – Feb 2022

 

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-03-07

Säkerhetsanalytiker med inriktning på säkerhetsskydd och totalförsvarsarbete

Ref 2022/123

Är du en person som jobbar med säkerhetsskydd eller totalförsvarsfrågor? Vill du vara med att utveckla och stärka Riksgäldens säkerhetsarbete? Som säkerhetsanalytiker kommer du delta i att planera och driva arbeten inom angivna områden samt stötta myndighetens verksamheter i dessa frågor.

Riksgäldens säkerhetsarbete bedrivs proaktivt under ledning av säkerhetschefen på enhet Säkerhet. Enheten är en del av Stabsavdelningen ihop med enheterna Risk, Kommunikation och Juridik. Säkerhetsenheten består av sju tjänster. Säkerhetsfrågor är ett område med hög prioritet inom Riksgälden och arbetet är under ständig utveckling. Vi identifierar, värderar och följer upp säkerhetsrisker och arbetar med kravställning och rådgivning gentemot övriga delar av myndigheten.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder en tjänst som innebär att du primärt kommer att arbeta med frågor kopplat till säkerhetsskydd och totalförsvar/civilt försvar inom myndigheten. I arbetet ingår att planera och driva arbeten inom angivna områden samt stötta myndighetens verksamheter i dessa frågor. Kopplat till säkerhetsskyddsområdet innebär rollen bland annat att delta i arbetet med myndighetens säkerhetsskyddsanalys och plan, genomföra löpande säkerhetsskyddsrelaterade uppgifter, t.ex. säkerhetsprövningsintervjuer, hantering av registerkontroller, uppföljningar och kontroller mot leverantörer.

Rörande totalförsvar/civilt försvar innefattas exempelvis deltagande i förvaltning, uppföljning och uppdatering av internt ramverk för myndighetens totalförsvarsarbete, driva åtgärder som utvecklar myndighetens förmåga att verka under höjd beredskap samt stötta verksamheten i dessa frågor.

I rollen ingår att utbilda myndigheten i relevanta delar kopplat till angivna områden. I rollen ingår även att vara en del av Riksgäldens signalskyddsorganisation. Deltagande sker även i det löpande arbetet inom övriga säkerhetsområden.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Säkerhetspolisen söker – IT-säkerhetsspecialist till säkerhetsskyddsenheten – Dec/Jan

 

Är du en IT-säkerhetsspecialist som vill vara med och bygga upp och utveckla arbetet inom Nationellt cybersäkerhetscenter? Då ska du söka tjänsten hos oss på Säkerhetspolisen.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-01-16

Det här är ditt uppdrag
Som IT-säkerhetsspecialist hos oss samordnar du operativt hanteringen av IT-incidenter som anmäls till Säkerhetspolisen i enlighet med kraven i 2 kap §10 i säkerhetsskyddsförordningen.

Du är med och bygger och utvecklar Säkerhetspolisens arbete inom Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC). Där är du en viktig del i arbetet med att koordinera insatser vid cyberincidenter, men även genom att delta i arbetet med informationsdelning mellan de övriga myndigheterna i NCSC.

I rollen kommer du, tillsammans med de övriga aktörerna inom NCSC, arbeta med att ta fram metoder för att kunna stödja samhället vid allvarliga cyberangrepp. Du är också delaktig i produktionen av lägesbilder inom cybersäkerhetsområdet.

I arbetet förekommer inrikesresor.

Låter det intressant, läs mer här... (Du måste logga in...)