Presentation från FOKUS-kvällen 2019-04-04 i Göteborg

Nu finns presentationer att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kvällen 2019-03-26 i Stockholm

Nu finns Connys presentation att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kvällen 2019-04-01 i Stockholm

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kvällen 2019-02-07 i Göteborg

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kvällen 2019-01-30 i Stockholm

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.