Presentation från FOKUS-kvällen 2019-10-17 i Göteborg

Nu finns presentationer att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kvällen 2019-09-04 i Göteborg

Nu finns presentationer att hämta i biblioteket efter inloggning

 

Presentation från FOKUS-kvällen 2019-04-09 i Stockholm

Nu finns presentationer att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kvällen 2019-04-04 i Göteborg

Nu finns presentationer att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kvällen 2019-03-26 i Stockholm

Nu finns Connys presentation att hämta i biblioteket efter inloggning.