FOKUS kväll i GBG/digitalt: Medarbetare eller motarbetare – ett cyberpsykologiskt perspektiv

FOKUS-träff Fyrljus h

Många som jobbar med säkerhet idag jobbar mer med säkerhetskultur än för bara ett par år sedan. Just en mogen säkerhetskultur i verksamheten där de anställda har kunskap och medvetenhet kring risker och hot är helt avgörande för det strategiska arbetet med cybersäkerhet. Arbetet med säkerhet har skiftat fokus från tekniskt till beteendevetenskapligt, men vad är egentligen cyberspykologi och hur spelar den roll rent holistiskt för säkerhetsarbetet? Hur spelar cyberpsykografiska profiler och verksamhetens demografi in i det strategiska arbetet med cybersäkerhet?

Välkommen till en kväll i grunderna till psykologin bakom riskerna och hoten i det digitala ekosystemet.

Kvällens talare:

Robert Willborg är kvällens föredragare som annars arbetar som CISO på Junglemap. Han har en omfattande och bred kunskap inom informationssäkerhetsområdet och en förkärlek till individen i fokus snarare än tekniken. Robert sitter i Aktuell Säkerhets expertråd och debatterar i säkerhetsämnet samt föreläser globalt. Robert Willborg har en bakgrund från försvaret men har sedan 2010 jobbat mot näringsliv och offentlighet i strategiska roller inom informationssäkerhet.

Låter det intressant?
Läs mer i vår kalender. Välj om du vill delta på plats eller digitalt. Datum - 2020/12/01, 16:45 - 19:00

Presentation från FOKUS-kväll 08/10

Nu finns presentationen från FOKUS-kvällen Nya ePrivacy-förordningen. GDPR 2.0?  att hämta i biblioteket.

Fel i utskick: FOKUS kväll 1/11 i GBG/digitalt => FOKUS kväll 11/11 i GBG/digitalt

I dagens utskick från kansliet via e-post, råkade det bli fel datum.

FOKUS kväll 1/11 i GBG/digitalt ska vara FOKUS kväll 11/11 i GBG/digitalt

Vi beklagar det inträffade, och hoppas detta kan räta ut frågetecknen när man sen försöker boka en plats.

Styrelsen

AI- ett triangeldrama i tre avsnitt: Avsnitt 3 etik den 15 oktober

Sig Security (tillsammans med SIJU) Seminarium online:

Vi avslutar nu seminarieserien som inleddes i våras, fokuserad på AI: ”AI – ett triangeldrama i tre avsnitt” där vi tidigare behandlat teknik och juridik och nu avslutningsvis behandlar etiken.

Datum: Torsdagen den 15 oktober
Tid: 17.30
Webinar via lokal hos : Schjødt Advokatbyrå, Hamngatan 27

Introduktion av Thomas Nygren, Delägare Schjødt Advokatbyrå

Talare är:

 • Therese Svensson, Data Science Consultant, IBM
 • Karim Jebari, Fil.dr. i filosofi, Institutet för Framtidsstudier
 • Conny Larsson, Delägare Singularity Law

Seminariet genomförs även denna gång i samarbete med Svenska föreningen för IT & Juridik (SIJU)

Frågeställningar:

 • Hur ska vi träna systemet på ett etiskt sätt? Och hur ser vi på behovet av transparens gällande träningsdata och gällande logiken/algoritmerna i systemet?
 • Har jurister en skyldighet att använda AI-stöd i sin rådgivning för att därigenom göra rådgivningen bättre och billigare? Jämför med exempelvis en kirurg som vi nog gärna förväntar oss ska använda nyutvecklad teknik som ger bättre resultat.
 • Det ifrågasätts av goda skäl i vilken mån vi bör acceptera AI-baserade beslutssystem. Men skulle man även kunna vända på det och se det som en fråga om ”access to justice”? Exempelvis skulle onlineprocesser i småmål kunna göra det enklare och billigare för småföretagare att driva sina krav och därmed lättare få rätt mot storföretag.

Låter det intressant läs mer i vår kalender.

FOKUS kväll i GBG/digitalt: Social Engineering – Så ger du dina anställda förutsättningar att agera rätt och minskar risken att de blir lurade!

FOKUS-träff Fyrljus hIdag är det enklare och mer tidseffektivt att socialt manipulera de anställda i en organisation för att skaffa sig åtkomst till företagskänslig information, än att genomföra klassiskt tekniska attacker. Den senaste tiden har mycket tid och pengar lagts på tekniska säkerhetsåtgärder men desto mindre på att utbilda och förbereda sina anställda. Frågan är inte om er organisation kommer bli utsatt, utan frågan är när.

Denna FOKUS kväll ger en genomgång av hur Centiro, genom kultur och ledningssystem som bärare, gör sina anställda medvetna och förberedda för olika typer av hot över tid.

 • Vilka typer av social engineering-attacker finns, och hur tar man sig an utmaningarna?
 • Hur kan man använda ledningssystem som motor för att kontinuerligt säkerställa inlärning och ökad medvetenhet?
 • Hur viktig är kultur och tillit för säkerhetsarbetet?
 • Vilka övningar kan man använda sig av för att förbättra motståndskraften och medvetenheten gällande social engineering?

Kvällens talare:
Gustaf Stawåsen har arbetat i över 20 år med informationssäkerhet inom kommunal och privat sektor. Både i konsultrollen och som anställd. Han brinner för ledningssystem och ett coachande ledarskap.

Låter det intressant. Se mer i vår kalender.

FOKUS-kväll Virt: Effektivisera och förbättra ditt säkerhetsarbete! Boka in den 5e november

FOKUS-träff Fyrljus h

Den 5 november kl 16.00 berättar Björn om hur du kan effektivisera och förbättra ditt säkerhetsarbete. Missa inte denna intressanta föreläsning med en mycket erfaren medlem, Björn Sjöholm.

Digitaliseringen ökar och stora delar av samhället är helt beroende av digitala tjänster. Är riskerna som introduceras hanterade med dagens säkerhetsprodukter och lösningar?

Hinner säkerhetsbranschen med att möta riskerna i den digitala världen eller är cybersäkerhetsriskerna större än någonsin? Hur kan säkerhetsbranschen leverera säkerhet på ett effektivare sätt? Kan säkerhet som tjänst vara en lösning för effektivare säkerhet? Presentationen går igenom utvecklingen från preventiva it-säkerhetsprodukter till moderna tjänster för säkerhet för såväl preventiva som detektiva lösningar.

Låter det intressant, läs mer i vår kalender.

IT-rättsforum 2020, med 20% rabatt

Den 18 november samlas vi till IT-rättsforum online för nionde året i rad och dagen syftar till att ge dig en uppdatering avseende de viktigaste nyheterna inom IT-rätten med stor påverkan på svenska verksamheter. Dagen är relevant både för privat och offentlig sektor.

Ur innehållet:

 • GDPR - tillsyn. praxis, aktuella rättsfall
 • Utvecklingen efter Schrems II - på nationell nivå och inom EU
 • Molntjänster, digitalisering och integritet - i enlighet med lagstiftningen
 • Säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddsarbete i praktiken
 • E-privacy och cookies - vad är status idag?
 • Så säkrar du GDPR-efterlevnad vid upphandling av IT
 • IT-rätt i praktiken - framgångsrika arbetssätt för att implementera juridiken i verksamheten
 • Hur hänger juridiken, tekniken och marknaden ihop?

20% i SIG Security-rabatt för medlemmar: (Logga in för att läsa hur nedan)

Läs mer och anmäl dig till IT-rättsforum 2020

IT-rättsforum - en helt digital eventupplevelse

I år erbjuder vi IT-rättsforum i ett digitalt format för att kunna leverera en säker mötesplats. Du deltar där du är och tar del av livesända föreläsningar. Du får även möjlighet att ställa frågor till våra talare och hela konferensen spelas in så du kan återbesöka de föreläsningar du vill se igen.

SIG Security – Distansbokcirkel om kvantitativ riskanalys 20201008

Kvantitativ riskanalys är något IT-branschen verkligen behöver! Många andra branscher har nyttjat detta länge, men i IT-branschen har enkla kvalitativa metoder bitit sig fast, med dåliga riskanalysresultat som följd. Douglas Hubbard ger en enkel men effektiv väg framåt, för att öka kunskapen och öka användningen av enkla men effektiva Excel-verktyg.

Välkommen att delta i vår digitala bokcirkel hösten 2020, där vi läser och diskuterar Douglas W. Hubbard och Richard Seiersens bok ”How to measure anything in cybersecurity risk” (Wiley, ISBN 978-1-119-08529-4 Hardcover).

Vi planerar kvällsmöten på distans, med start följande datum: Torsdag 8/10 – Grunder och principer + demo av Monte Carlo.

Läs mer i vår kalender.

FOKUS kväll i Gbg: Nya ePrivacy-förordningen. GDPR 2.0? 20201008

FOKUS-träff Fyrljus h

Det har länge varit prat om GDPR:s systerlag – den nya Privacy-förordningen. Lagstiftningen ska bland annat reglera cookies och liknande spårningsteknik samt digital marknadsföring. Samtidigt kommer ytterligare domar och beslut inom området. Vad innebär egentligen lagförslagen och vad gäller idag?

Läs mer i vår kalender. Du kan delta på plats och via länk.

 

FOKUS kväll i Gbg: Hur blir man hackad och vad blir konsekvenserna? – 20200917

FOKUS-träff Fyrljus hNu drar vi igång höstens FOKUS-kvällar med forskaren och säkerhetsevangelisten David Jacoby som med lång erfarenhet och engagemang bidragit till både svensk och internationell säkerhetsmedvetenhet. På stora konferenser världen över lyssnar man till vad David har att säga om aktuella cyberhot, hur vi kan öka medvetenheten om säkerhet och hur vi kan bekämpa cyberbrottslingarna. Han ligger också bakom den tekniska inspirationen till alla hack som Lisbeth Salander utför i Millenium-böckerna. Under denna FOKUS-kväll kommer David berätta mer ingående om hur man blir hackad och vad konsekvenserna blir när man blir infekterad.

Läs mer i vår kalender