Dax igen! PUB-kväll Tisdagen den 27/8 på Tiffanys, Götgatan

Kolla i kalendern för mer information.

/SIG Security

Share

FOKUS-kväll den 10:e september om SecLA!

Hej SIG Security-medlem!

Välkommen till SIG Securitys FOKUS-kväll den 10 september! Denna övning handlar om Security service level agreement.

Betalar du för rätt informationssäkerhet? Har du koll på vilken informationssäkerhet du köper? Ni tecknar SLA för de tjänster ni beställer, men har ni tecknat ett SecLA? Service level agreement vs Security service level agreement.

SecLA är ett avtal som beskriver vad (vilken information) beställaren vill att leverantören ska skydda samt beskriver vilka säkerhetsmekanismer och rutiner som leverantören åtar sig att använda för att skydda beställarens information.

Seminariet delas in i två pass där vår talare är Nils Daniels från ÅF.

  • 16:35-17:20 - Under första passet går vi igenom hur en beställare ser över sina informationstillgångar genom informationsklassificering.
  • 17:30- 18:15 - Under det andra passet går vi igenom hur en leverantör kan värdera de implementerade säkerhetsmekanismerna och rutinerna genom IT-systemklassificering.
  • 18:15-18:30 - Frågestund och diskussion

Löpande går vi igenom hur SecLA knyter ihop informationsklassificeringen med IT-systemklassificeringen.

Plats: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Fleminggatan 14, Stockholm

Deltagaravgift: kostnadsfritt för medlem. Medlemskap kan sökas i samband med anmälan. En avgift på 400 kronor debiteras vid utebliven närvaro.

Anmälan senast torsdag 5/9 via epost till: info@sigsecurity.org  - ange namn, epostadress, företag. Bekräftelse skickas via epost.  Anmälan är definitiv men kollega får vid behov ersätta en deltagare som fått förhinder.

Vid ev. frågor - kontakta Mounir Messaoud på tel: 073-067 42 12.

Målgrupp - Säkerhetschefer, säkerhetsexperter, risk managers och jurister.

Varmt välkomna!

Hälsningar
SIG Security

Share

Erbjudande till dig!

Bästa SIG Security-medlem!

I år kan SIG Security åter erbjuda medlemmarna gratis tillgång till IDC:s säkerhetskonferenser som hålls i Stockholm den 18 september och i Göteborg den 3 oktober 2013.

Programmet erbjuder sessioner med säkerhetsexperter och CISO från lokala verksamheter. Under dagen hålls innovativa sessioner med säkerhetsexperter som ger praktiska råd om hur man handskas med dagens säkerhetshot. Du kan läsa det preliminära programmet och anmäla dig här http://www.cvent.com/d/xcqdtc  för Stockholm eller här http://www.cvent.com/d/lcqdb7  för Göteborg.

Glöm inte att använda din VIP-kod som du hittar här när du loggat inför att säkerställa gratis deltagande. IDC:s IT-säkerhetskonferens kvalificerar dig för 6 CPE-poäng.

[private]VIP-kod: SIGS[/private]
Med vänliga hälsningar
SIG Security

Share

Hej SIG Security-medlem

Hoppas att du njuter av lite sommarledighet eller har hunnit vara ledig en del under sommaren och är tillbaka på jobbet med fullladdade batterier 🙂

Mycket har hänt inom informationssäkerhetsområdet under våren och ingen idé för mig att nämna det uppenbara, händelserna som vi alla känner till. En del kommer med all säkerhet att avhandlas i olika forum. Hur ser du ut i SIG Security då? Jo, vi hade vårt årsmöte i april och en ny styrelse presenterades som lyder enligt följande: Mounir Messaoud – är ordförande. Kent Illeman är sekreterare, Göran Melvås är kassör, Bengt Berg är vice ordförande. Övriga i styrelsen är Rose-Mharie Åhlfeldt, Helena Andersson, Svante Nygren, Magnus Bergström, Conny Larsson och Johan Granqvist. Jag vill passa på att tacka avgående styrelseledamöter Sanna Tupala, Tomas Gilså, och Eva Throne-Holst för sin instats i styrelsen. I samband med detta vill jag också passa på att rikta ett stort tack  till Torsten Regenholz som varit adjungerad ledamot i SIG Security i ett par år.

Som ni redan märkt i samband med fakturan som skickades ut innan sommaren så var ett av besluten under stämman att sänka medlemsavgiften med 100 kronor. Detta var möjligt sedan vi gick över till en ny medlemswebb och dessutom har vi låga kostander vid våra FOKUS-seminarier.

Vi kommer att fortsätta jobba vidare på samma linje som tidigare och hoppas på ett aktivt SIG Security år - med fler och kortare gratis evenemang, samt högre interaktivitet mellan våra medlemmar på vår nya webb. Genom att göra det lättare att delta - elektroniskt, ekonomiskt,  geografiskt och schemaläggningsmässigt - ökar vi möjligheterna till erfarenhetsutbyte och professionell utveckling för våra medlemmar!

Den 10 september så siktar vi in oss på ett FOKUS-seminarium om SecLA, det är ett intressant ämne och vad som gör det ännu mer spännande är att det är en medlemskollega som står för initiativet, innehållet och som delar med sig av sina tankar erfarenheter. Nils Daniels, ÅF,  kommer att guida oss igenom detta ämne och självklart hoppas vi på intensiva diskussioner. Inbjudan och mer information kommer inom kort både på mail och på webben.

Har du erfarenheter du vill dela med dig på seminarium eller förslag på arrangemang, hör av dig till mig eller någon annan i styrelsen alternativt till kansliet på info@sigsecurity.org.

Och till dig som fortfarande ser fram emot en sensemester önskar jag en trevlig semester!

Vi ses!

Mounir Messaoud
Ordförande SIG Security

Share

SecLA

Betalar du för rätt informationssäkerhet?/Har du koll på vilken informationssäkerhet du köper?

Ni tecknar SLA för de tjänster ni beställer, men har ni tecknat ett SecLA? Service level agreement vs Security service level agreement.

SecLA är ett avtal som beskriver vad (vilken information) beställaren vill att leverantören ska skydda samt beskriver vilka säkerhetsmekanismer och rutiner som leverantören åtar sig att använda för att skydda beställarens information.

  • Under första passet går vi igenom hur en beställare ser över sina informationstillgångar genom informationsklassificering.
  • Under det andra passet går vi igenom hur en leverantör kan värdera de implementerade säkerhetsmekanismerna och rutinerna genom IT-systemklassificering.

Löpande går vi igenom hur SecLA knyter ihop informationsklassificeringen med IT-systemklassificeringen.

---

Detta ämne kommer att avhandlas den 10 September på ett traditionellt kvällsseminarium, mer information kommer inom kort.

Share

Välkommen till den andra upplagan av Next Generation Threats!

Välkommen till den andra upplagan av Next Generation Threats!

Vi har tillsammans med IDG och TechWorld tagit fram ett medlemserbjudande till dig som är mycket förmånligt på ett av de intressantaste säkerhetseventen som går i Sverige under hösten 2013 – Next Generation Threats.

Årets agenda för Next Generation Threats är bättre, mörkare och fyll med mer expertis än vad vi på TechWorld någonsin vågat drömma om. Förra årets mest uppskattade talare, Rik Ferguson och James Lyne är tillbaka med nya ämnen. Och vi har givetvis med oss nya talare som bland annat Cladio Guarnieri som kommer att dela med sig av sina erfarenheter hur ditt företag blir övervakat. Shawn Henry som har 20 års erfarenhet av cyberkrim läs hela agendan här www.techworld.se/threats

Succékonceptet från förra året, att under dagen behålla alla talare på scen för att skapa debatt kring varandras ämnen, tar vi med oss även i år, där har även du möjlighet att påverka de frågor och perspektiv som ska tas upp

Datum och plats: Kl.08.30-16.00 den 24 september på Hotel Rival, Mariatorget i Stockholm.

Logga in på medlemssidorna för att erhålla VIP kod.

Hälsningar

SIG Security

[private]

Anmäl dig på www.techworld.se/threats
Uppge kod: VIP Sig Security och välj "VIP2012 [1990 SEK]" i steg två under Registration Category.

Priset är exklusive moms.

[/private]

 

Share

Inbjudan till ”Security Slam” tisdag kväll 28 maj 2013

Kolla i eventkalender för mer information!

 

Läs mer...

Share

OBS! Ändrad Lokal till SIG SECURITY Årsmöte och FOKUS-dag 18:e april

Hej!

Med tanke på det stora intresset till FOKUS-dagen och årsmötet den 18:e april har vi bytt lokal som ligger inom samma område på Kungsholmen.

Den nya lokalen blir Ballbreaker, Kungsholmen, Lindhagensgatan 114, 112 51 Stockholm.

Karta finns på vår webbplats https://www.sigsecurity.org/events/arsstamma-for-sig-security-2013/

Väl mött!
SIG Security

Ballbreaker Kungsholmen

Share

Pubkväll igår :)

Igårkväll så var det ett gäng säkerhetsspecialister på Tiffanys. Den gemensama nämnaren är förstås våran pubkväll där vi under avslappnade former pratar med branschfolk kring säkerhet. Vi tog några öl och åt god mat (över förväntningarna!). Vi pratade om tidssynkronisering över kraftnät, Common Criteria samt Martin Berglings (FMV) stipendie som vi skålade för. (http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/nsd/martin-bergling-far-svenskt-naringslivs-sakerhetsstipendium_181986.html)

Mycket intressanta diskussioner, roliga och med olika kunskaper och intressanta inlägg.

 

Nästa pubkväll blir den 7e maj! Samma plats, samma tid. Se kalender för mer information.

Share

KALLELSE TILL SIG SECURITYS ÅRSSTÄMMA 2013

Härmed kallas till årsstämma för SIG Securitys medlemmar.

TID OCH PLATS:
18 April 2013 klockan 18:00-20:00
Ballbreaker Kungsholmen
Lindhagensgatan 114
Stockholm (T-bana Stadshagen)

Registrering, tillsammans med kaffe och smörgås, serveras från 17:30. Anmälan till årsstämman skall göras till info@sigsecurity.se senast den 11 April.

DAGORDNING:

1. Val av ordförande för föreningsstämman

2. Val av sekreterare för föreningsstämman

3. Val av två justeringsmän för föreningsstämmans protokoll

4. Godkännande av kallelse till föreningsstämman

5. Godkännande av röstlängd

6. Styrelsens föredragning av förvaltningsberättelsen

7. Godkännande av förvaltningsberättelsen

8. Revisorernas rapport

9. Godkännande av resultat- och balansräkning

10. Godkännande av verksamhetsplan och budget

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

13. Val av revisorer och suppleanter

14. Fastställande av arvoden och medlemsavgifter

15. Utseende av valnämnd för nästa verksamhetsår

16. Övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta ärenden

Appendix 1: Styrelsens förslag till ändring av SIG Securitys stadgar

Följande ändringsförslag kan antas eller förkastas var och en för sig.

Ändring  1

Stadgeändringen handlar om att byta ordet ”revisor” till ”revisorer” på två ställen.

Motivering

SIG Security har såväl auktoriserad revisor som lekmannarevisor. Det kan vara lämpligt att ändra ordet ”revisor” till ”revisorer” på två ställen.

Originalformulering Föreslagen formulering
§5: ”Vid föreningsstämman skall två (2) revisor jämte en (1) suppleant utses för en tid av ett (1) år.” §5: ”Vid föreningsstämman skall två (2) revisorer jämte en (1) suppleant utses för en tid av ett (1) år.”

 

Originalformulering Föreslagen formulering
§8: Senast 4 veckor före årsmötet ska valnämndens förslag via webben meddelas medlemmarna, avseende ledamöter i styrelsen och suppleanter, samt revisor och suppleant. §8: Senast 4 veckor före årsmötet ska valnämndens förslag via webben meddelas medlemmarna, avseende ledamöter i styrelsen och suppleanter, samt revisorer och suppleant.

Ändring  2

Motivering

Styrelsen i SIG Security har upplevt att storleken på styrelsen är ett problem, inte en tillgång, i ambitionen att hålla ett högt tempo i föreningens aktiviteter.

Om nedanstående stadgeändring beslutas av stämman, samt efterföljande extrastämma, kan 4 styrelseledamöter som valts på årsstämman frånträda sina platser vid nästa stämma.

Originalformulering Föreslagen formulering
§3: Styrelsen väljs av förenings-stämman och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 6 ledamöter. §3: Styrelsen väljs av förenings-stämman och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 2 ledamöter.

 

 

Share