Säkerhetspolisen söker – Cyberanalytiker till säkerhetsskyddsenheten – Dec/Jan

 

Cyberanalytiker till säkerhetsskyddsenheten

Har du erfarenhet av informations- eller IT-säkerhetsarbete? Har du ett genuint intresse för cybersäkerhetsområdet och vill vara med och bygga upp och utveckla Säkerhetspolisens intresse på Nationellt cybersäkerhetscenter? Vi söker nu cyberanalytiker till Säkerhetspolisen.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-01-16

Det här är ditt uppdrag

Du utvecklar metoder och rutiner kring cyberanalys för att bidra till att öka myndighetens förmåga och utveckling inom elektroniska angrepp och IT-säkerhet. Du tar fram underlag för att bygga upp och utveckla gemensamma lägesbilder inom ramen för Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) och är även med och bygger upp och utvecklar vårt arbete där.

Som cyberanalytiker arbetar du med analys och bedömning av skyddsvärden, hot och sårbarheter ur ett informations- och IT-säkerhetsperspektiv. Du har ett nära samarbete med andra, både inom och utanför vår egen myndighet, där inte bara andra myndigheter utan även företag och internationella samverkansparter är en del av samarbetet.

Du bedriver löpande omvärldsbevakning inom ditt område för att kunna bedöma aktuella händelser ur ett taktiskt och operativ perspektiv.

Inrikes resor förekommer i tjänsten,

 

Låter det intressant läs mer här (Du måste logga in...)