Inför föreningsstämman 2016 med fokusdag

I kalendern finns nu fokusseminarium och föreningsstämma upplagda. Båda på Sheraton hotel, Stockholm den 16:e mars. Informationen kring föreningsstämma är skyddad med inloggningskrav.

Vi önskar även testa funktionen för bokningar via vår egen webb mot medlemmar. För att boka en plats behöver du logga in. Sedan använda formuläret underst på sidan för respektive träff, till att boka din plats. Kvittenser kommer via epost, så det är viktigt att den stämmer.

En icke medlem som önskar delta, bokar sin plats enligt rutinen bli medlem. Samt erlägger medlemsavgiften i tid före 9:e mars. Meddela om du även önskar delta på föreningsstämman i brevet.

The state of cyber crime

Stort tack till Sebastian Zabala för sin presentation på FOKUS-frukosten. Presentationen finns nu publicerad på medlemssidorna och ni finner Sebastians kontaktuppgifter i presentationen också.

Vid bifogar även en länk till Trustwaves hemsida där ni kan ladda ner rapporten GSR 2015.

Hälsingar
SIG Security

Login - Medlemsrelaterat material

Fokus seminarium – Säker IT-utveckling (del 2) – Presentationer

FOKUS-kvällen den 14 oktober tog upp Säker IT-utveckling. Det var del 2 i en serie av FOKUS-kvällar på detta tema – om hur vi genom säker IT-utveckling kan skapa säkrare IT-produkter.
Kvällens sponsorer Europoint och Cybercom började med att hälsa välkomna. Martin Bergling och Kent Illemann gav en kortfattad översikt av ISO27034 och några ramverk på området.

Därefter gav Martin Swende en presentation av problem man ibland ser i webappar: ”Utanför OWASP Top 10”. Erik Runeson från Europoint gav en bild av problem och möjligheter kring hur kodgranskning kan användas. En gemensam diskussion avslutade kvällen. En på många sätt lyckad kväll, att döma av inlämnade utvärderingar!

Del 3 i denna serie planeras i januari 2016.

Login - Medlemsrelaterat material

Fokus seminarium – Säker IT-utveckling (del 2)

Nu har vi fortsättningen på temat "Säker IT-utveckling" och kör del 2. Boka en plats som medlem via vå kalender eller via epost enligt vår inbjudningsposter.

Inbjudan FOKUS-kväll Säker IT-utveckling 14okt 2015

Till kalendern:

Informationssäkerhet för offentlig sektor 2015

Föreningen kommer att ha en monter på denna träff!

Är du också besökare, men ännu inte medlem. Kom förbi och prata med oss i montern. Swicha in en medlemsavgift. Ge oss tips på vad du ser, att vi kan bidra med i from av våra populära Fokusseminarium.

Bli medlem
Swish: 123 396 86 66