Presentationen från FOKUS-kvällen 2018-09-27

Nu finns presentationen från kvällen på F7-konferens tillgänglig i Biblioteket

Presentationen från MSBs FOKUS-kväll 12:e september

Nu finns presentationen tillgängligt i biblioteket efter inloggning.

 

Presentation: FOKUS-kväll 20180123

FOKUS-kväll: Jag har en plan! Att hantera IT- och informationssäkerhet i en regelverksstyrd omvärld 23/1 finns nu tillgänglig i Biblioteket. Den kan hämtas där efter inloggning. Utlovad Excelfil kan hämtas från presentatörens webb om några dagar.