2 Faktor Indentifiering och moderna mobiler

Detta har varit en spaning under sommaren. Logga in för att diskutera på medlemsforumet.

Traditionellt har vi brukat dator till att surfa med. Mobilen för samtal och SMS. Trenden går mot att flera använder en modern mobil till alla sakerna. Riskerar inte detta att förtroendet för denna variant av 2FA sjunker. Antalet malware mot mobiler ökar och det bli mer sofistikerade.