Insikter kring “Vad innebär DORA?” / “Vad innebär NIS2” med erfarna Björn Sjöholm samt Conny Larsson- 15 februari

Nu har vi fått en extra talare i form av Conny Larsson, SIG Securitys ordförande, som ska berätta om NIS 2 !!

 

DORA är EUs kommande regelverk om digital operativ motståndskraft som ska säkerställa finanssektorn.

Europa måste upprätthålla en motståndskraftig verksamhet även vid allvarliga driftsstörningar. Regelverket kommer påverka banker, försäkringsbolag och värdepappersföretag och dess tredjepartsleverantörer. Kraven är detsamma för alla EU-länder och huvudsyftet är att förebygga och minska cyberhot. Under FOKUS-kvällen kommer Björn Sjöholm ge en introduktion till DORA och beskriva dess delar och vilka de påverkar.

NIS (Network and Information Systems) kommer utvecklas vidare till NIS 2

NIS2 kommer att utmana verksamheter ytterliggare, både offentliga och privata.  NIS2 vill ge ökad tillsyn och kommer även att ha strängare sanktioner. NIS2 omfattar helt nya branscher och aktörer, t.ex; transport, bank och finans, infrastruktur, dricksvatten, avloppsvatten, offentlig förvaltning, energi och rymdverksamhet. Det kommer även påverka leverantörer samt underleverantörer.  NIS 2-direktivet förväntas vara i lagstiftningen inför 2024.

 

Onsdagen den 15 februari kl 17.30 i Stockholm. Hitta hit, här: Hitta till oss – IVYSTREAM

Du måste vara medlem för att boka, blir medlem här: SIG Security

Logga in för att registera dig här: Vad innebär DORA? (sigsecurity.org)

 

Agenda:

17.00 Registrering

17.30 DORA – Björn Sjöholm, Seadot Cybersecurity

18.10 Paus och tilltugg

18.30 NIS2 – Conny Larsson, Singularity Law AB

19.10 Diskussion och avslutande ord

The Cybernode Collaboration Conference 2023 – 26e jan

Möjlighet!

26e januari har MSB, Vinnova och SSF (Swedish Foundation for Strategic research), Cybernode organiserar en heldags-konferens.

Online eller på plats!

 

Läs mer här:

The Cybernode Collaboration Conference 2023 – Cybernode

SIG Security har spelat in ett nytt poddavsnitt – Det nya valsystemet

Finn lite ro under julen och lyssna på hur säker vårt valsystem är jämfört med USA eller Brasilien? Eric Stenberg som också är styrelsemedlem blir intervjuad i poddversionen av
tidigare FOKUS-kväll från 1 december. Sätt dig i din favoritfotölj och ge dig själv 40 minuter under julen.

https://www.itsakerhetspodden.se/podcast/191/

Du kan följa med diskussionen med presentationen framför dig. Blir nästan som julkalendern!

Presentation från 1a december “Säkerhet i det nya valsystemet”

Poddavsnitt ute nu med innehåll från kvällen med JOA och Tobias!

Den 8e december hade vi en hybrid FOKUS-kväll som var väldigt uppskattad.

Både JOA (Jan-Olof Andersson) och Tobias (Tobias Ander) är författare av populära böcker som stöttar dig i ditt arbete både med säkerhetskultur och med det praktiska arbetet! Vad innebär detta? Få lite mer insikt och lyssna vad de har och säga!

 

#190 - Att genomföra förändring - IT-säkerhetspodden (itsakerhetspodden.se)

Presentation från 1a december “Säkerhet i det nya valsystemet”

Den uppskattade presentationen från 1 december av Eric Stenberg finns nu att ladda ner. Medlemmar behöver logga in!

"Valmyndigheten har under ett antal år utvecklat ett nytt IT-stöd (Valid) som användes första gången under valåret 2022. Med hänsyn till hur omvärlden förändrats har därför systemet behövt byggas med säkerhet och kontinuitet i åtanke direkt i designen"

 

Finns att hitta på denna länk:

Presentation från 1a december “Säkerhet i det nya valsystemet” (sigsecurity.org)