Erbjudande från ISACA

ISACA Sweden vill gärna att våra medlemmar får möjlighet att medverka på ISACAS 2 kommande events enligt nedan.

Du kan anmäla dig till priset motsvarande ISACA medlem. Skriv att du är medlem i SIG Security under övrig upplysning.

6 september 2022

  1. Practical application of COBIT: designing a tailored governance and assurance system using COBIT 

30 nov och 1 december 2022

  1. Learn to Hack and Secure your Windows Infrastructure”

Missa inte specialerbjudandet för medlemmar – Säkerhetsgalan 2022

Säkerhetsgalan är ett årligt evenemang för alla som arbetar med säkerhet. Under en eftermiddag och kväll förenas nytta med nöje - en rad aktuella seminarier följs av en festmiddag där utmärkelserna "Årets Säkerhetsprofil" och "Framtidens Säkerhetstalang" delas ut.

10% rabatt på biljettpriset!

Ur programmet:

  • Cyber security – ny skepnad och nya hot – Marcus Murray
  • Från svartabörshajar till bankirer - rysk organiserad brottslighet - Mark Galeotti
  • Kriget i Ukraina – nuläge och bakgrund – Martin Kragh
  • Det internationella och nationella säkerhetsläget – ÖB Micael Bydén
  • Ekonomisk brottslighet – hur blir det säkerhetschefens huvudvärk? – Anders Björkenheim
  • Säkerhetschefsrollen nu och i framtiden - Christina Boman, Emma Stenholm och Håkan Borgström

Läs mer om galan:

https://www.foretagsuniversitetet.se/oeppna-kurser/kompetensutveckling/Saekerhet/Saekerhetsgalan

 

Läs vidare här för erbjudandet:

Säkerhetspolisen söker – Informationssäkerhetshandläggare – Augusti 2022

Informationssäkerhetshandläggare

Vill du vara delaktig i utvecklingen av svenskt säkerhetsskydd och Nationellt cybersäkerhetscentrum (NCSC)? Vill du samtidigt arbeta på en expansiv enhet tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor som har högt förtroende och tillit till varandra? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som informationssäkerhetshandläggare hos oss.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-09-11


Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
Säkerhetsskyddsenheten har huvudansvar för Säkerhetspolisens uppdrag att bedöma och reducera sårbarheter i säkerhetskänslig verksamhet vid myndigheter och företag. Arbetet styrs av tvingande lagstiftning så som säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

Enheten representerar även Säkerhetspolisen i Nationellt cybersäkerhetscentrum vars uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Mer information om NCSC finns att läsa på www.ncsc.se

I rollen som informationssäkerhetshandläggare arbetar du med Säkerhetspolisens verksamhet inom säkerhetsskydd. Du handlägger ärenden kopplade till informationssäkerhet, så som anmälningar om IT-incidenter samt ärenden där verksamheter begär samråd inför driftsättning av informationssystem som har betydelse för Sveriges säkerhet. Du är även delaktig i arbetet med att ta fram Säkerhetspolisens interna lägesbild inom cyberområdet.

Utöver detta deltar du i enhetens övriga arbete med tillsyn och handläggning av ärenden gentemot säkerhetskänsliga verksamheter inom Säkerhetspolisens ansvarsområde.

En förutsättning för att lyckas i din roll är nära samverkan med både interna och externa parter samt att aktivt säkerställa att denna samverkan upprätthålls och utvecklas. Du förväntas vidare se utveckling och ordning och reda som en naturlig del av ditt arbete. Du följer de processer och metoder som är framtagna men bidrar samtidigt aktivt till att utveckla dessa vid behov, både för det interna arbetet på myndigheten och inom NCSC. Du arbetar tätt tillsammans med Säkerhetspolisens IT- och informationssäkerhetsspecialister och det finns goda möjligheter att utvecklas inom informationssäkerhetsområdet.

Då Säkerhetspolisens arbete inom NCSC är högt prioriterat finns det i din roll som informationssäkerhetshandläggare även stora möjligheter att få vara delaktig i myndighetens arbete i centret, exempelvis i det myndighetsgemensamma arbetet med incidentkoordinering och upprättandet av nationella lägesbilder.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Höstens aktiviteter – kom med önskemål!

Nu närmar sig hösten, och våren 2023 skall också börja planeras.

Har du några önskemål om FOKUS-kvällar ? Kanske vill du berätta om något du brinner för eller styra upp!

 

Kontakta oss och berätta, eller skriv i kommentarsfältet. Vi genomför det tillsammans!

Planerat hösten?

Vår styrelsemedlem Jaak Akker ger insikt om en möjlighet inför hösten.

Kanske nåt för dig?

Länk nedan för åtkomst till inloggade medlemmar...

Planerat hösten?