Personuppgifts- Integritetspolicy

Vilka vi är

SIG Security (organisationsnummer 802010-2110) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.
Vår webbplatsadress är: https://www.sigsecurity.org.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna hantera ansökningar och administrera medlemskapet. Vi kan även behöva behandla uppgift om kontonummer och liknande uppgifter för att kunna administrera medlemsavgifter och andra ekonomiska mellanhavanden, med anledning av medlemskapet. Därtill kan uppgifterna behöva behandlas för att skicka information till medlemmarna om olika möten, seminarier, kurser, träffar eller andra sådana slags tillställningar. Men även olika förhållanden inom föreningens verksamhetsområde, jämte olika slags erbjudanden, varor, tjänster eller andra produkter som är av intresse inom verksamhetsområdet. Även administration för utskick av vår medlemstidning kräver behandling av personlig data.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Används för platsbokning till våra olika träffar. Den tar data från din profil och ger möjlighet till kommentar. Alternativ bokning kan göras via e-post till platsbokning@sigsecurity.org. E-post är tänkt främst för nya medlemmar, som önskar kombinera medlemskap vid första deltagandet på en träff.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys & Digital trafikinformation

När du besöker vår webb kommer trafikinformation att sparas i loggar. Dessa används främst för statistik och beteendeanalys. I syfte att förbättra våra digitala tjänster för våra medlemmar. Vid upptäckt missbruk användas som bevis, att presentera för din Internetoperatör och att överlämna till polis för utredning.

Vilka vi delar dina data med

En begränsad mängd data, finns på vår webbkanal, www.sigsecurity.org. Trafikinformation är även tillgänglig för vår operatör One.com, Danmark.
Vårt kansli sköts av Sigbladhs, Vasavägen 78-80, 181 10 Lidingö med administration av medlemstidning, medlemsavgifter och platsbokning till evenemang.
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut, om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SIG Securitys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar uppgifterna så länge du väljer att vara medlem. Därefter de lagliga grunder som tillkommer genom andra lagrum, t.ex. bokföringslagen. Gallring sker planenligt för medlemmar som begär utträde, eller där kansliet inte erhållit medlemsavgift.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerats sig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter du anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Kontaktinformation

Vi nås på telefon 08 - 731 43 97 eller på e-postadressen info@sigsecurity.org. Dit kan du vända dig, om du vill ställa frågor eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har även möjlighet att framställa klagomål på behandlingen av personuppgifterna till Datainspektionen.

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. SIG Security har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi arbetar hela tiden för att säkerställa våra system och eliminera risken för läckor. Skulle dock någonting hända kommer detta skyndsamt att anmälas till Datainspektionen enligt GDPR, för vidare utredning.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Det förkommer att företag, vill anmäla anställda som medlemmar.