Föreningen SIG Security

Om SIG Security

SIG Security är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Föreningen har cirka 400 medlemmar.

Föreningens arbetsområde är att skapa förståelse för och inspirera till arbetet kring informationssäkerhet genom att:

  • påverka utvecklingen av viktiga frågor inom verksamhetsområdet
  • främja och utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte såväl inom som utanför SIG Security
  • ta initiativ till angelägna utvecklingsåtgärder och kunskapsspridning
  • främja och påverka utbildning och konferensverksamhet inom verksamhetsområdet
  • främja en sund och god utveckling av informationssäkerheten inom näringsliv, offentlig förvaltning och samhället i övrigt

Välkommen att komma med
Styrelsen

Historik

SIG Security grundades 1980 och ingick ursprungligen som en del i Dataföreningen i Sverige. Sedan 1980 har föreningen arbetat för att företag, organisationer och myndigheter ska bli medvetna om vikten av IT- och informationssäkerhet. Samtidigt sprider SIG Security erfarenheter, kunskap, idéer och metoder kring säkerhet. Föreningen verkar också för att stimulera till kontakt mellan alla de individer som på ett eller annat sätt arbetar med säkerhetsfrågor.
År 2003 valde SIG Security att lämna Dataföreningen för att stå på egna ben, och därmed kunna anta en tydligare profil inom informationssäkerhetsområdet.

Bli medlem

För att ansöka om medlemskap (kostnad 400kr/år)
Vänligen kontakta vårt kansli med följande uppgifter:

Namn:
E-post:
Adress:
Faktura adress: (om annan än ovan)
Ev. annan adress för tidningen Aktuell Säkerhet

Hoppas vi möts på nästa möte
Styrelsen

Kontakt

Kansli:

Postadress:
SIG Security
Box 100 22
181 10 Lidingö
Besöksadress:
Easy Office AB
Vasavägen 78
181 41 Lidingö

E-post: info@sigsecurity.org
Telefon: 08-731 43 97
Org.nr: 802010-2110

Ekonomi:
BG: 5717-8642
PG: 4137145-1
Swish: 123 396 86 66

Stadgar

  • Fastställda 2002-10-08
  • Reviderade 2006-03-16
  • Reviderade 2008-03-14
  • Reviderade 2013-04-18.

De nya stadgarna, som beslutades på ordinarie föreningsstämma 2013, antogs slutgiltigt på den extra föreningsstämman 22 oktober 2013 .

SIG_Security_stadgar_130418

Styrelse

2022 års styrelseledamöter

Conny Larsson Ordförande
Jaak Akker Vice ordförande
Johan Tullberg Kassör
Kent Illemann Sekreterare
Eric Stenberg Ledamot
Janne Haldesten Ledamot
Caroline Lendowski Ledamot
Claes Kylemark Adjungerad ledamot
Nikolina Mrzic Adjungerad ledamot
Cecilia Olin Adjungerad ledamot
Martin Bergling Adjungerad ledamot
Annette Lassinger Adjungerad ledamot

Revisor 2022

Tony Schlyter Revisor
Robert Hoffmann Revisor