Föreningen SIG Security

Om SIG Security

SIG Security är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Föreningen har cirka 400 medlemmar.

Föreningens arbetsområde är att skapa förståelse för och inspirera till arbetet kring informationssäkerhet genom att:

  • påverka utvecklingen av viktiga frågor inom verksamhetsområdet
  • främja och utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte såväl inom som utanför SIG Security
  • ta initiativ till angelägna utvecklingsåtgärder och kunskapsspridning
  • främja och påverka utbildning och konferensverksamhet inom verksamhetsområdet
  • främja en sund och god utveckling av informationssäkerheten inom näringsliv, offentlig förvaltning och samhället i övrigt

Välkommen att komma med
Styrelsen

Historik

SIG Security grundades 1980 och ingick ursprungligen som en del i Dataföreningen i Sverige. Sedan 1980 har föreningen arbetat för att företag, organisationer och myndigheter ska bli medvetna om vikten av IT- och informationssäkerhet. Samtidigt sprider SIG Security erfarenheter, kunskap, idéer och metoder kring säkerhet. Föreningen verkar också för att stimulera till kontakt mellan alla de individer som på ett eller annat sätt arbetar med säkerhetsfrågor.
År 2003 valde SIG Security att lämna Dataföreningen för att stå på egna ben, och därmed kunna anta en tydligare profil inom informationssäkerhetsområdet.

Bli medlem

För att ansöka om medlemskap (kostnad 500kr/år)

 

Klicka här för att registrera dig:

https://blimedlem.foreningshuset.se/sig-security

Se till att hålla dina uppgifter uppdaterade:

Min Sida: https://minsida.foreningshuset.se/sig-security/medlemsuppgifter

 

Vänligen kontakta vårt kansli vid problem

 

Kontakt

Kansli:

Postadress:
SIG Security
c/o Föreningshuset Sedab AB Lumaparksvägen 7
120 31 Stockholm
Besöksadress:
Föreningshuset
Lumaparksvägen 7
120 31 Stockholm

Har du frågor om faktura eller andra medlemsärenden?

E-post: kansli@sigsecurity.org
Telnr: 08-400 685 00.

Telefontider:
måndag-torsdag 08:30-12:00
fredag 08:30-10:50.

SIG Security Org.nr: 802010-2110
BG: 5717-8642
PG: 4137145-1
Swish: 123 396 86 66

Stadgar

  • Fastställda 2002-10-08
  • Reviderade 2006-03-16
  • Reviderade 2008-03-14
  • Reviderade 2013-04-18.

De nya stadgarna, som beslutades på ordinarie föreningsstämma 2013, antogs slutgiltigt på den extra föreningsstämman 22 oktober 2013 .

SIG_Security_stadgar_130418

Styrelse

2023 års styrelseledamöter

Jaak Akker Ordförande
 Conny Larsson Vice Ordförande
Johan Tullberg Kassör
Kent Illemann Sekreterare
Eric Stenberg Ledamot
Janne Haldesten Ledamot
Nikolina Mrzic Ledamot
Cecilia Olin Ledamot
Annette Lassinger Ledamot
Martin Bergling Adjungerad ledamot

Revisor 2022

Tony Schlyter Revisor
Robert Hoffmann Revisor