Säkerhetspolisen söker – Informationssäkerhetsspecialist till avdelningen för intern säkerhet – Maj 2023

Informationssäkerhetsspecialist till avdelningen för intern säkerhet

Håller du alla hemligheter? Välkommen till oss!
Nu söker vi en lösningsorienterad, analytisk person som, tillsammans med ett kvalificerat informationssäkerhetsteam, vill arbeta med Säkerhetspolisens interna säkerhetsarbete. Var med och skydda Sveriges hemligheter – ansök idag!


Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som de ser ut att vara vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.


Det här är ditt uppdrag
Informationssäkerhet ska förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs. Informationssäkerhet ska också förebygga annan skadlig inverkan på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet. Informationssäkerhetsarbetet på Säkerhetspolisen omfattar även verksamhetsskydd i övrigt.

I denna roll har du fokus på det interna informationssäkerhetsarbetet inom Säkerhetspolisen och verkar för att information hanteras korrekt. I ditt dagliga arbete ingår rådgivning, kravställning och uppföljning inom hela informationssäkerhetsområdet.

Du stödjer verksamheten ur ett informationssäkerhetsperspektiv i pågående utvecklingsinitiativ och projekt, samtidigt som du ger stöttning till IT- och teknikavdelningen. Vidare deltar du i projekt, workshops samt håller risk- och sårbarhetsanalyser.

För att främja en god säkerhetskultur deltar du i utvecklingen, uppföljningen och förvaltningen av ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO27001 och är med och utvecklar metoder, verktyg och stöd inom informationssäkerhetsområdet. Du tar fram styrande dokument och krav och kan leda interna kontroller av regelefterlevnad.

Att hantera och ge stöd och råd vid uppkomna informationssäkerhetsincidenter är en viktig del i din roll. Du håller dig kontinuerligt uppdaterad inom informationssäkerhetsområdet och delar med dig av din kunskap och erfarenhet. Det gäller såväl individuellt som i grupp och inom myndigheten i stort, gällande sårbarheter, hot och skyddsåtgärder. I din roll förekommer samverkan på nationell nivå och du deltar även i expert- och arbetsgrupper vad gäller informationssäkerhet.

Din placering är i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige förekommer.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Sök efter din medarbetare via SIG Security

Efter förfrågan från olika företag så har vi nu öppnat en rekryteringskanal till våra medlemmar.

SIG Security har ca 600 medlemmar inom branschen för IT och informationssäkerhet. Vi startar nu upp möjligheten att via SIG Security, som en service för våra medlemmar, se aktuella platsannonser riktade till just denna bransch. Tanken är att företag skall kunna få tag på rätt typ av branschfolk, samtidigt som vi på SIG Security vill värna om våra medlemmars intressen. Vi tror detta är ett led på vägen och en bra del i ett medlemserbjudande.

Aktiva annonser:

Annonsör Tjänst Ansök senast
Inga aktiva annonser
   

För mer information om hur du kan komma med:

[Read more...]