Säkerhetspolisen söker – Informationssäkerhetshandläggare – Augusti 2022

Informationssäkerhetshandläggare

Vill du vara delaktig i utvecklingen av svenskt säkerhetsskydd och Nationellt cybersäkerhetscentrum (NCSC)? Vill du samtidigt arbeta på en expansiv enhet tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor som har högt förtroende och tillit till varandra? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som informationssäkerhetshandläggare hos oss.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-09-11


Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
Säkerhetsskyddsenheten har huvudansvar för Säkerhetspolisens uppdrag att bedöma och reducera sårbarheter i säkerhetskänslig verksamhet vid myndigheter och företag. Arbetet styrs av tvingande lagstiftning så som säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

Enheten representerar även Säkerhetspolisen i Nationellt cybersäkerhetscentrum vars uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Mer information om NCSC finns att läsa på www.ncsc.se

I rollen som informationssäkerhetshandläggare arbetar du med Säkerhetspolisens verksamhet inom säkerhetsskydd. Du handlägger ärenden kopplade till informationssäkerhet, så som anmälningar om IT-incidenter samt ärenden där verksamheter begär samråd inför driftsättning av informationssystem som har betydelse för Sveriges säkerhet. Du är även delaktig i arbetet med att ta fram Säkerhetspolisens interna lägesbild inom cyberområdet.

Utöver detta deltar du i enhetens övriga arbete med tillsyn och handläggning av ärenden gentemot säkerhetskänsliga verksamheter inom Säkerhetspolisens ansvarsområde.

En förutsättning för att lyckas i din roll är nära samverkan med både interna och externa parter samt att aktivt säkerställa att denna samverkan upprätthålls och utvecklas. Du förväntas vidare se utveckling och ordning och reda som en naturlig del av ditt arbete. Du följer de processer och metoder som är framtagna men bidrar samtidigt aktivt till att utveckla dessa vid behov, både för det interna arbetet på myndigheten och inom NCSC. Du arbetar tätt tillsammans med Säkerhetspolisens IT- och informationssäkerhetsspecialister och det finns goda möjligheter att utvecklas inom informationssäkerhetsområdet.

Då Säkerhetspolisens arbete inom NCSC är högt prioriterat finns det i din roll som informationssäkerhetshandläggare även stora möjligheter att få vara delaktig i myndighetens arbete i centret, exempelvis i det myndighetsgemensamma arbetet med incidentkoordinering och upprättandet av nationella lägesbilder.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Säkerhetspolisen söker – Gruppchef säkerhetsskydd – Maj 2022

Gruppchef säkerhetsskydd

Är du en ledare som motiveras av att vara med i utvecklingen av den nya tillsynstrukturen som trädde i kraft vid årsskiftet? Vill du bidra till att skapa en effektiv tillsyns- och samrådsverksamhet som stärker säkerheten för kritiska verksamheter i Sverige? Då ska du söka tjänsten som gruppchef inom säkerhetsskydd med inriktning på tillsyn och samråd.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-06-12
Referensnummer: 2022-9303


Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
Inom Säkerhetspolisens verksamhet med externt säkerhetsskydd samlas myndighetens experter inom bland annat tillsyn, registerkontroll, rådgivning och vägledning samt inom områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Syftet med vårt arbete är att bidra till att öka skyddet för den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Som gruppchef på säkerhetsskyddsenhetens sektion 3 har du verksamhets- och arbetsgivaransvar för gruppens medarbetare som består av handläggare och tillsynsledare/tillsynsspecialister. Gruppen ansvarar tillsammans med sektionens övriga grupper för att utöva tillsyn och samråd, ge vägledning i frågor och att arbeta tillsammans inom Säkerhetspolisens uppdrag som samordningsmyndighet.

Under nuvarande och kommande år kommer du ha fokus på rekrytering och introduktion av nya medarbetare, eftersom hela enheten är under expansion. Samtidigt fortsätter du att bygga upp och utveckla verksamheten i din grupp. Du skapar bästa möjliga förutsättningar för det operativa arbetet och ser till att det finns en fungerande grupp som levererar resultat enligt gemensamt uppsatta mål.

Du leder och koordinerar gruppens arbete, ser till att medarbetarna trivs och upprätthåller den kompetens som behövs samt att gruppens resurser används på bästa sätt. Du ansvarar också för att rätt arbetsmetoder och processer finns, fungerar och utvecklas.

Du ingår i enhetens ledningsstruktur och sitter i sektionens ledningsgrupp. Tillsammans med övriga gruppchefer säkerställer du en effektiv enhetsintern samverkan. Du blir också en viktig del i att förvalta redan upparbetad samverkan samt etablera nya samarbeten med andra delar av Säkerhetspolisen och med externa samarbetsparter på nationell nivå.

Din placering är i Stockholm, men resor inom och utanför Sverige kan förekomma.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Säkerhetspolisen söker – IT-forensiker – Maj 2022

IT-forensiker

Vill du ha en central uppgift i Säkerhetspolisens utredningar? Vill du ha en betydande roll i underrättelsearbetet och säkra de digitala spåren vid en brottsutredning? Då kan du vara en av våra nya medarbetare på Säkerhetspolisens cyberteknikenhet.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-05-22

 

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
Som IT-forensiker på cyberteknikenheten kommer du att ha en central roll i Säkerhetspolisens utredningsarbete. Du är med i planerande och genomförande av husrannsakningar. Där är du med och säkrar digitala spår i den IT-utrustning som beslagtas. Du kommer att göra IT-forensiska undersökningar i syfte att stödja myndighetens utredningar och underrättelsearbete. I arbetsuppgifterna ingår att skriva IT-forensiska protokoll samt att eventuellt vittna i samband med rättegång. Du kommer helt enkelt att följa en utredning från början till slut.

Då våra motståndare är kvalificerade, är utvecklingen av både metoder och verktyg för att kunna undersöka IT-utrustning, något som vi ständigt arbetar med. Lagarbetet behövs för att förstå och hantera komplexiteten i vårt uppdrag. Därför kommer du att samverka med myndighetens samarbetspartners inom det IT-forensiska området som en del i ditt arbete.

Vi är noga med att det ska finnas en balans mellan ditt arbete och fritid, där möjlighet till friskvård på arbetstid är en del av det. Du kommer dessutom att få vara en del av de händelser som kan skapa stora rubriker.

Tjänsteresor inom Sverige hör till vardagen och resor utrikes kan förekomma.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Säkerhetspolisen söker – IT-specialist till cyberteknikenheten – Maj 2022

IT-specialist till cyberteknikenheten

Säkerhetspolisen söker nu IT-specialister till cyberteknikenheten. Vill du arbeta med inhämtning och analys av nätverkstrafik, Threat Intelligence och Threat Hunt och omsätta det i förbättrad säkerhet? Vi söker dig som har bred tekniskt bakgrund inom operativsystem och nätverk och/eller specialistkompetens inom området nätverksforensik.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-05-22

 

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
I uppdraget ingår det att inhämta och bearbeta information från nätverkstrafik samt granska tekniska spår från olika datakällor. Du ansvarar även för omvärldsbevakning och utvecklar tekniska lösningar tillsammans med teamet. Vidare kommer du att arbeta med tekniskt underrättelsearbete och förutspå olika IT-angreppsvektorer.

Du kommer att analysera skadlig kod och bearbeta Threat Intelligence för att förbättra Säkerhetspolisens möjlighet att agera på information inom cyberområdet.

Du kommer även genomföra tekniska analyser av IT-säkerhetshändelser samt medverka vid hantering av IT-säkerhetsincidenter.

Vi samarbetar och lär av varandra. Lagarbetet behövs för att förstå och hantera komplexiteten i vårt uppdrag. Händelser i omvärlden påverkar vår vardag och det är inte alltid våra dagar ser ut som vi tänkt. Ibland är det dagar med skarpt läge, hög puls och intensitet. Andra perioder är det lågintensivt framåtblickande arbete som gäller.

Vi kan inte ta med arbetet hem eller diskutera våra uppdrag med personer utanför Säkerhetspolisen. Det gör oss bra på att stötta och ta hand om varandra.

Vi anser att omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom området är en förutsättning för att följa med i utvecklingen.

Din placering är i Stockholm, men resor inom och utanför Sverige kan förekomma.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Säkerhetspolisen söker – IT-säkerhetsspecialist placering Linköping eller Stockholm – Maj 2022

IT-säkerhetsspecialist med placering Linköping eller Stockholm

Vi söker en IT-säkerhetsspecialist till cyberteknikenheten. Brinner du för IT-säkerhet och har en bakgrund som systemutvecklare och/eller systemadministration och vill vara med och bidra till att göra Sverige säkrare? Då är du kanske vår nästa kollega på Säkerhetspolisen.

Ort: Linköping eller Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-05-22

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att granska och analysera IT-system avseende IT-säkerhet. Tillsammans med andra specialister säkerställer du förmågor inom cybersäkerhetsområdet. Du kommer att även att stötta och utbilda kollegor att utveckla och förvalta säkra IT-system. I arbetet ingår även att utveckla processer och rutiner inom cyberteknikenheten.

Vi anser att omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom området är en förutsättning för att följa med i utvecklingen.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)