Artikel i Aktuell Säkerhet om måndagens FOKUS-seminarium

"Världstalare på SIG Securitys årsmöte"

Länk till artikeln i Aktuell Säkerhet.

Läs mer of Aktuell Säkerhet på: www.aktuellsakerhet.se.

/SIG Security