Dataföreningen inbjuder SIG Securitys medlemmar till seminarium om skadlig kod 11 november

----------
"APT - anatomin hos skadlig kod framställd av underrättelsetjänster"
----------
Tvärtemot vad man tror riktar sig detta hot inte bara mot militära objekt, utan faller inom flera staters intresse för till exempel industrispionage och spaning på samhällsviktiga infrastrukturer. Det är ett stort och komplext område, så detta föredrag är avgränsat till attackvägar och anatomin hos ett system av skadlig kod.

Kvällens talare Jaak Akker har tjugo års erfarenhet som informationssäkerhetschef och informationssäkerhetskonsult. Jaak har varit styrelseledamot i SIG Security och ordförande för dess Malicious Code Committe 2000 - 2006. Under denna tid var han också en av arkitekterna bakom ett större svenskt företags antivirusarkitektur.

 

Tid: onsdag kväll 11 november. Registrering med kaffe och smörgås från kl 17.30. Seminariet startar kl 18.00.
Plats: DF Kompetenscenter, Fleminggatan 7, Stockholm.
Arrangör: Dataföreningens nätverk 'Informationssäkerhet Stockholm'
Sista anmälningsdag: 2015-11-09. Ingen deltagaravgift.
Anmälan via Anna-Karin Brusquini, 073-979 18 49, anna-karin.brusquini@dfs.se.
Välkommen!
Mer information hos DFS: