Datalagringsutredning kom fram till att de svenska datalagringsreglerna gäller trots att datalagringsdirektivet är ogiltigt?

I mars 2015 kom Datalagringsutredningen med sitt betänkande (SOU 2015:31 – Datalagring och integritet). Utredningens slutsats är att de svenska nationella reglerna om datalagring uppfyller den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter (Rättighetsstadgan), trots att EU-direktivet som de svenska reglerna grundar sig på har ogiltigförklarats i en dom av EU-domstolen. Om slutsatsen är riktig betyder det att lagringen av trafikdata ska fortsätta i Sverige.

Login - Medlemsrelaterat material