Event

Datum/Tid Event
2021/09/23
17:30 - 19:00
23/9 DoD - definition of done, när kan vi blåsa faran över? Incidenthanteringens dilemma och utmaningar! FOKUS-kväll med Per-Olov Humla.

Powered by Events Manager