FOKUS seminarium halvdag – Framtidens säkerhet

Datum/Tid
Date(s) - 2016/03/16
13:00 - 17:30

Plats
Sheraton Hotel, Stockholm

Kategori(ies)


Dagordning:

 • 13:00-13.20 Välkomstanförande: Kan vi förutsäga framtiden?
  Bengt Berg, vice ordförande i SIG Security, hälsar medlemmarna välkomna och svarar ett självklart JA på den frågan. Det finns nämligen forskning som stödjer den tesen…
 • 13:20-14:00 David Jacoby: How to hack a Country
  ”As a security analyst we often get asked the question: “What threats and vulnerabilities do you expect us to see in the future?” This is a very interesting question but also an indication that the way we think about and discuss IT-security is fundamentally wrong…”
 • 14:00-14:30 Kaffepaus, bensträckare
 • 14:30-15:00 Leif Nixon: Man kan inte skriva IDIOT utan IOT
  Hetsen att trycka in en IP-stack i allt från glödlampor till Barbiedockor kan vara 10-talets värsta tekniktrend.
 • 15:00-15:30 Karin Winberg: Hur kommer vi att ta risker i framtiden?
 • Kommer IT-säkerhetsbranschen att lyckas hitta en bra avvägning mellan risk och trygghet? Lyckas vi ens med det idag? Och vad kan Foucault lära oss om informationssäkerhetsbranschens attityd till risk?
 • 15:30-16:00 Torbjörn Lofterud: Forensik är inte bara teknik – ett framtidsperspektiv
  De absolut flesta organisationer måste lita på sin personal, det gäller allt från servicepersonal till säljare, VD och styrelse. Men när det förtroendet bryts uppstår en situation som är lika obehaglig som oförutsägbar. Hur kan man förbereda sig för att göra IT-forensiska utredningar – nu och i framtiden?
 • 16:00-16:30 Fikapaus
 • 16:30-17:00 Per Furberg: Juridiska säkerhetstrender
  ”IT-säkerhet räcker inte hela vägen – användarorienterade angrepp såsom tvång eller vilseledning är ett par tydliga exempel. Det finns trender som tyder på juridikens betydelse som komplement för att säkerhetsarbetet ska fungera”
 • 17:00-17:30 Helena Andersson: Rättsliga krav på informationssäkerhetsarbete och it-incidentrapportering
  Den 4 april börjar nya regler för statliga myndigheters arbete med informationssäkerhet att gälla och dessutom införs obligatorisk it-incidentrapportering. Helena ger oss en inblick i det nya regelverket.

Föredragshållarna:
David Jacoby är en av Sveriges främsta säkerhetsanalytiker. Per Furberg är branschens kanske mest respekterade jurist. Karin Winberg har som internrevisionschef som uppgift att hitta verksamhetsoptimal riskbild för sin verksamhet. Torbjörn Lofterud är kanske Sveriges bäste IT-forensiker. Leif Nixon kämpar oförtrutet på för att få ett IT-säkrare samhälle.
Tom Anderssons uppgift på MSB är att stötta hela samhällets hantering av IT-risker.

Medlem kan boka sin plats genom att logga in och använda formuläret nedan!

Ännu ej medlem men önskar delta?
Följ instruktionerna på sidan bli medlem. Bekräftelse skickas via epost. Betala in medlemsavgiften före den 9:e mars.

Anmälan är definitiv efter 12 mars (men annan medlem kan ersätta en medlem som fått förhinder, och annan kollega kan ersätta icke medlem som fått förhinder.)

Bokning

Bokningen är stängd för detta event, eller du är ej inloggad