FOKUS-kväll: Jag har en plan! Att hantera IT- och informationssäkerhet i en regelverksstyrd omvärld

Då har denna kommit upp på agendan igen. Nu per den 23 januari 2018. 

Alla som anmälde intresse inför FOKUS-kvällen som blev inställd per 14 december 2017. Har kvar sin bokning och plats i kön. Kan man inte delta den 23:e eller bara önskar ändra. Logga in och gör detta i kalendern.

Det finns några platser kvar, varför bokningen förlängs till den 16:e klockan 17:00.