Första inlägget för “Fråga IT-juristen” finns nu publicerad på medlemssidorna

Frågan berör bland annat loggning av användare av IT-system. Ni hittar frågorna och svaren under följande länk:

Login - Medlemsrelaterat material