Gallring medlemsregister 2020-03

En stor gallring baserad på inbetalda medlemsavgifter 2019 har utförts!