Han lyckas hacka företag, varje gång!

CNN 12.20.13 Kevin Mitnick comments on Target Hack