Informationssäkerhet för offentlig sektor 2018

SIG Security kommer att vara med bland utställarna 4-5 september under SAMFI konferensen. Hoppas vi träffas där.