Informationssäkerhetsspecialist med it-säkerhetsprofil – Mars 2016

EBM_4f-logo

Ekobrottsmyndigheten söker:
Informationssäkerhetsspecialist med it-säkerhetsprofil

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete.

Informationssäkerhetsspecialist med it-säkerhetsprofil

Vid administrativa enheten på huvudkontoret finns verksamhetsskyddsfunktionen. Funktionen består av två personer på central nivå samt ett tiotal lokala säkerhetsföreträdare. Verksamhetsskyddet ansvarar för hela säkerhetsområdet vid Ekobrottsmyndigheten, och verksamhetsskyddschefen rapporterar till generaldirektören. Vi avser nu att förstärka och fördjupa vår verksamhet med ny kompetens.

Dina arbetsuppgifter som informationssäkerhetsspecialist
I rollen som informationssäkerhetsspecialist ska du stödja organisationen inom informations- och it-säkerhetsområdet på flera olika sätt. Du kommer att arbeta med en stor bredd av uppgifter, exempelvis i form av att utforma kravnivåer för it-säkerhet, planera och genomföra granskningar och delta i it-utvecklingsprojekt. Särskilt viktiga uppgifter är att bidra till utvecklingen av vårt ledningssystem för informationssäkerhet samt att medverka vid utveckling och införande av en ny it-förvaltningsmodell. Du kommer även att genomföra informations- och utbildningsinsatser, och du förväntas också att vid behov delta i det övriga säkerhetsarbetet. Du kommer att ha många interna och externa kontakter.

Kvalifikationer - krav

 • Minst fem års arbetslivserfarenhet av it-säkerhetsområdet, där du arbetat på såväl operativ som på mer strategisk nivå.
 • Bred kompetens inom it-säkerhet och viss kompetens inom det övriga informationssäkerhetsområdet.
 • Förståelse för hur informationssäkerhets- och it-säkerhetsfrågorna passar in i det övriga säkerhetsarbetet och i verksamheten i stort.

Kvalifikationer - meriterande

 • Akademisk utbildning inom systemvetenskap eller annan högre utbildning som bedöms vara likvärdig.
 • Annan formell utbildning (internutbildningar, kurser) inom it-säkerhet och informationssäkerhet.
 • Formell certifiering, exempelvis CISM, CISSP, CISA, ECIS, ISMP eller Security+.
 • Erfarenhet av
  • it-säkerhetsarbete på central nivå i en större organisation, gärna från en statlig myndighet.
  • utveckling och införande av förvaltningsmodeller, kravnivåer och regelverk.
  • arbete med etablerade standarder och arbetsmetoder, t.ex. ISO 27000-serien, NIST SP 800, KSF, PM3 och ITIL.

Egenskaper

Som person är du handlingskraftig, service- och utvecklingsinriktad. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, men trivs och fungerar bra även i en självständig roll. Du arbetar strukturerat och noggrant och är analytiskt lagd. I rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, där du på ett tydligt och otvunget sätt kan förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten eller i ett tekniskt utvecklingsprojekt. I denna roll är en allmän säkerhetsmedvetenhet och hög integritet en självklarhet.

För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens chefs- och medarbetarpolicy, EBM-modellen.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Formalia

Anställningen är tillsvidare med placering i Stockholm. Provanställning 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde så snart som möjligt. I anställningen kommer tjänsteresor i viss omfattning att bli aktuellt och även krav på viss ökad tillgänglighet. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav, men du får gärna ha utländsk bakgrund. Säkerhetsprövning med registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen kommer att ske före anställning.

Ekobrottsmyndigheten strävar aktivt att vara fri från diskriminering och ge alla medarbetare lika möjligheter.

Information om anställningen lämnas av verksamhetsskyddschef Carl Hedin tfn 010-562 90 12. Fackliga företrädare för Jusek Jonathan Meyer tfn 010-562 93 78, för ST Robert Nuse tfn 010-562 90 56 och för Polisförbundet Lars-Åke Edlund tfn 010-562 91 24.

D nr EBM A-2016/0209
Välkommen med din ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 3 april 2016.