Informationssäkerhetsspecialist – SLL – September 2018

Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ansvarar för att befolkningen i Stockholms län har tillgång till en effektiv och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och sjukvården, men också kunskapsstöd genom olika vårdprogram, riktlinjer och e-hälsotjänster.

Ser du att informationssäkerhet är en framgångsfaktor för att säkerställa digitaliseringens möjligheter i området framtidens hälso- och sjukvård? Har du förmåga att få människor med dig? Gillar du att arbeta i en utmanande miljö? Då är du den vi söker!
Arbetsuppgifter 
Vi söker dig som vill arbeta med operativt stöd avseende informationssäkerhet för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Rollen innebär att du tillsammans med vår informationssäkerhetssamordnare/strateg ska utveckla och stödja vårt informationssäkerhetsarbete.
Dina arbetsuppgifter kommer omfatta att driva och vara aktiv i arbetet med verksamhetsskyddet inklusive viss handläggning av informationssäkerhetsfrågor för förvaltningen. Som informationssäkerhetsspecialist kommer du tillsammans med andra funktioner inom HSF bl.a. att medverka i arbetet med en förbättrad riskhantering, kontinuitetsplanering och incidenthantering. Du kommer även att delta i att utarbeta, förvalta, revidera och kvalitetssäkra styrdokument för "Ledningssystem informationssäkerhet" (LIS) i förvaltningen.
Utöver detta kommer du att arbeta med och vara metodstöd för att vidmakthålla och höja informationssäkerhetsmedvetandet inom förvaltningen samt arbeta med både interna och externa nätverk. Du kommer också att ge råd och information till chefer, projektledning och förvaltningsledare/systemförvaltare.
Kvalifikationer 
Vi söker dig som:
  • har relevant utbildning med inriktning mot informationssäkerhet eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har kännedom om och förståelse för standarder och regelverk inom informationssäkerhetsområdet (ex ISO/IEC 27000-serien) samt hur de effektivt omsätts i praktiken i ledningssystem och verksamhetsprocesser
  • är uppdaterad på de lagkrav som reglerar informationshantering
  • god kännedom om verksamhets- och IT-styrning och verksamhetsutveckling
  • har god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska språket
  • är van att hålla workshops för informationsklassificering och riskanalyser
Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig sektor.
Anställningen är säkerhetsklassad och prövning inför anställning kommer att ske i enlighet med gällande säkerhetslagstiftning.
Personliga egenskaper
Du är öppen, utåtriktad och lyhörd samt har en vilja att skapa förutsättningar för ett gott samarbete såväl inom din enhet som med övriga intressenter. Du är en ansvarstagande och självgående person med god förmåga att sätta dig in i andras behov och frågeställningar samt att du på ett metodiskt sätt kan beskriva dessa.
Det är också viktigt att du är öppen för förändring då verksamheten du kommer att vara verksam i kommer att fortsätta utvecklas. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ansök här
Sista ansökningsdag: 2018-09-29

logo

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/