Internet of Things – Kan det bli något för oss?

Det har pratats om Internet of Things (IoT) ett tag nu. Att det är nästa stora trend som kommer. Fast är det verkligen så? Jo - IoT hat fått fäste även i Sverige.

Vad gäller uppkopplade saker. Är vi nummer sju i värden, enligt OECD's lista. Omskriven bland annat på Wikipedia.  Att detta fenomen kommer att ställa nya krav på infrastrukturen är en sak. Men långt viktigare är tänket kring säkerheten, då dessa enheter bidrar till en bredare attackfront. Vi ser redan att uppkopplade enheter tycks sakna möjligheter för uppgraderingar och patchning. Hackas den agerar den språngbräda till andra enheter i nätet. Sällan kan dessa enheter kopplas mot företagens katalogtjänster som AD eller via LDAP Därmed blir de öar av data, men också av säkerhet. Dessa produkters popularitet, gör att gemene man skaffar och kopplar in. Såväl i hem som på arbetsplatser. Hur bör vi nätägare förhålla oss till detta? jag inbjuder till att diskutera i vårt medlemsforum. För lösningar kräver att vi tänker till och samarbetar.