Kallelse till föreningsstämma 2016

Härmed kallas till årsstämma för SIG Securitys medlemmar.

TID OCH PLATS:
16 MARS 2016 klockan 18:00-20:00
Sheraton Hotell Stockholm
Tegelbacken 6

Registrering, tillsammans med kaffe och smörgås, serveras från 17:30. Anmälan till årsstämman görs gärna via länken nedan senast den 9 mars eller genom att logga in.

https://simplesignup.se/private_event/72819/7968e3393

Mer information finner du som inloggad här

Hälsningar

SIG Security