Kansliet sommartider 2018

Vårt kansli kan behöva lite rekreation och återhämtning under sommaren. Under perioderna vecka 27-28 och 30-31, hoppas vi på överseende om handläggning av ärenden. Tar längre tid än normalt.

Styrelsen