Landstinget i Kalmar län söker en Informationssäkerhetsansvarig CISO

Landstinget i Kalmar län söker en Informationssäkerhetsansvarig CISO

Med IT räddar vi liv! Vår IT-verksamhet är komplex och spänner över ett stort arbetsfält, från daglig drift och förvaltning till utveckling. IT-verksamheten är en viktig strategisk resurs och en integrerad del av landstingets kärnverksamhet och en förutsättning för en stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs. I IT-förvaltningen finns drygt 100 medarbetare på orterna Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig som vill fortsätta din karriär inom informationssäkerhet en spännande tjänst som informationssäkerhetsansvarig, där du arbetar med informationssäkerhetsfrågor på en övergripande och strategisk nivå inom Landstinget i Kalmar län. Du ges möjlighet att såväl forma som utveckla rollen som informationssäkerhetsansvarig och kommer att ha stort inflytande över hur arbetet med informationssäkerhet utvecklas över tid inom landstinget och den kommande regionbildningen.

I ditt arbete strukturerar du arbetssättet inom informationssäkerhetsområdet, driver och etablerar rutiner i enlighet med de krav och regelverk som gäller inom informationsäkerhetsområdet. Du ansvarar för landstingets riktlinje för informationssäkerhet där landstingets samlade information säkerställs med avseende på informationens riktighet, sekretess och tillgänglighet samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs på ändamålsenligt vis.

Du agerar rådgivare på området i landstingets verksamheter genom att utbilda och stödja arbetet med informationssäkerhetsklassning, kontinuitetsplanering och riskanalyser. Genom omvärldsbevakning, ständiga förbättringar och att dela med oss av det vi kan utvecklar vi vår kompetens - varje dag.

Vidare har du rollen som biträdande säkerhetsskyddschef och arbetar med säkerhetsskyddsplanen. Du klarlägger regler för landstingets säkerhetsskydd, vägleder det lokala säkerhetsskyddet samt ser till att personalen har både rätt information och utbildning inom området. Tjänsten är säkerhetsklassad.

Vi söker dig som har:

  • Relevant akademisk examen på minst kandidatnivå
  • 6-8 års erfarenhet av en roll där du primärt har arbetat med IT/informationssäkerhet, antingen som konsult eller i en linjefunktion

Vi ser gärna att du har mycket goda kunskaper inom ISO 27000-serien, patientdatalagen och Socialstyrelsens relaterade föreskrifter. Om du dessutom är insatt i nya dataskyddsförordningen - GDPR är det mycket meriterande.

Du är en person som är öppen för nya idéer, du tycker om att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter och du har ett lösningsorienterat arbetssätt. Vidare har du ett pedagogiskt förhållningssätt och är bra på att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. Som person är du engagerad och har förmåga att samarbeta med olika typer av verksamheter samt skapa bra och förtroendefulla relationer. Då dina kontaktytor är stora är det viktigt att du har lätt att kommunicera, såväl skriftligt som muntligt. Övrigt meriterande är kunskap och erfarenhet från offentlig verksamhet.

Vi ser att du i linje med våra värderingar är en öppen person med förmåga att ta egna initiativ och driva din egen utveckling framåt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för arbetet behöver du ha körkort B.

Vår arbetsplats
Information och informationsförsörjning är en viktig strategisk resurs för Landstinget i Kalmar län och i alla avseende avgörande för att landstinget ska uppnå sina verksamhetsmål. Informationssäkerhetsansvarig arbetar landstingsövergripande och har nära anknytning till samtliga verksamhetsområden inom landstinget med placering hos landstingets IT.

I allt vi gör är vårt förhållningssätt öppet, engagerat och kunnigt. Vi arbetar med systematiska förbättringar och innovativa lösningar för att utvecklas tillsammans. Varje dag lite bättre - kraften hos många är vår huvudstrategi som genomsyrar all verksamhet.

Din arbetsplats är i våra trivsamma lokaler i centrala Kalmar.

INTRESSERAD?

Tveka inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, vilken är den 16 november. Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter.

Vi tar endast emot din ansökan via vår databas. Har du frågor så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jonas Österbo 0768-99 85 77,