Lars Granath ny adjungerad ledamot

SIG Securitys styrelse välkomnar Lars Granath till styrelsen. Lars är numera adjungerad ledamot till styrelsen och kommer att hjälpa SIG Security att vidareutveckla och förbättra webbplattformen. Arbetet har redan påbörjats.

Varmt välkommen Lars!

Hälsningar

Mounir Messaoud
Ordförande SIG Security