Omvärlden verkar bevaka våra aktiviteter runt fokus-/års mötet

Screenshot from 2015-03-25 08:16:37

Bilden visar hur de tre stora sökmotorerna, skannat av vår site under delar av mars. Så omvärlden håller koll på våra aktiviteter, och verkar mycket intresserade av att ta del av våra dokument.

Sedan syns i loggarna en massa försök att:

  • missbruka AJAX-funktioner.
  • försöka ladda ner konfigurationer, mest för att komma åt databaser.
  • nyttja kända sårbarheter i plattformen och dess tilläggsmoduler.
  • logga in som administratör.
  • missbruka XML-funktioner.
  • försök att hämta inlägg och filer från medlemsarean. Skyddade av inloggningen.
  • försöker skicka upp filer, för att visa att de hackat oss.

Detta är lite av vad som händer utanför vår dörr till information. Kom ihåg att säkerhet, alltid ska ses som en faktor på tiden. Brandväggens viktigaste funktion är att fördröja utvecklingen av en brand/intrång. Så incidenten blir lättare att bekämpa, och skadan därmed mindre.