Planerad driftstörning 18-19 okt

Tillgänglighet under driftstörning: Intermittent.

En större genomgång av siten kommer att ske i helgen 18-19 oktober. Dels för att få till en enhetligare struktur, men också för att kunna bygga vidare med nya funktioner. Främst för medlemmar. Beklagar om detta ger problem för medlemmar i närtid, men hoppas att framtida funktioner ska upplevas positivt.

Webadmin