Regeringskansliet söker-handläggare inom statlig it-drift, molntjänster och informationssäkerhet-juli 2021

Samhällets digitalisering, Infrastrukturdepartementet
Vill du vara med och bidra till samhällets digitalisering? Har du erfarenhet av it-rätt och av att arbeta med digitalisering av den offentliga förvaltningen? Då kan vi erbjuda dig ett meningsfullt och omväxlande arbete mitt i händelsernas centrum.

Enheten för samhällets digitalisering arbetar med frågor som handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, offentlig förvaltning, näringsliv och civilsamhälle.

Ort: Stockholm 
Sista ansökningsdag: 2021-08-15

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi arbetar med utveckling av den nationella digitala infrastrukturen såsom bredband och informationsutbyte. Dessutom arbetar vi med frågor som rör öppna data, datadriven digital innovation, ökad digital mognad och kompetens samt digital delaktighet. Vi ansvarar för reglering och främjande bland annat av elektronisk kommunikation och post, nät- och informationssäkerhet, digital identitet, frekvenspolitik och internets förvaltning. Våra frågor är både av nationell och internationell karaktär.

Du kommer arbeta med handläggning av ärenden och policyutveckling inom enhetens områden. Du tar fram beslutsunderlag och taleunderlag till den politiska ledningen, och är delaktig i förhandlings- och lagstiftningsarbete. Du hanterar även EU-frågor och andra internationella frågor. Ditt fokus kommer att vara på policyfrågor som rör statlig it-drift, molntjänster och informationssäkerhet inom ramen för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du ska ha relevant akademisk examen, inom t.ex. juridik, teknik, systemvetenskap eller ekonomi. Du ska även ha erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsfrågor och it-rättsliga frågor, gärna frågor om behandling av personuppgifter. Du ska också ha erfarenhet av policyarbete och/eller arbete med strategi- och verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning. Du har goda kunskaper om digitalisering av den offentliga förvaltningen och av samhället i stort, liksom kunskap om molntjänstfrågor. Det är en förutsättning att du har goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Det är meriterande om du har arbetat med statlig it-drift eller molntjänster inom offentlig förvaltning, erfarenhet av arbete med frågor rörande den personliga integriteten och dataskydd samt har vana av att arbeta i roller där samverkan och samordning varit viktiga inslag. Även erfarenhet av EU-relaterat eller annat internationellt arbete är meriterande liksom erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, t.ex. inom Regeringskansliet.

Dina egenskaper
Som handläggare hos oss behöver du ha en god strategisk förmåga, vara lyhörd och besitta en god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga. Du behöver också ha väl utvecklad prioriteringsförmåga, ett gott omdöme och ha lätt för att anpassa dig till nya situationer. Arbetet kräver att du är strukturerad och noggrann och att du drivs av mål och resultat. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Omfattning heltid. Tillträde snarast. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Lena Carlsson, enhetschef, efter den 22 juli, på 08-405 14 22. Du är också välkommen att kontakta våra fackliga kontaktpersoner som är Ulf Andersson för Saco och Tobias Tengström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 augusti.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.