Riksgälden söker – Säkerhetsanalytiker – Feb 2022

Säkerhetsanalytiker med inriktning på säkerhetsskydd och totalförsvarsarbete

Ref 2022/123

Är du en person som jobbar med säkerhetsskydd eller totalförsvarsfrågor? Vill du vara med att utveckla och stärka Riksgäldens säkerhetsarbete? Som säkerhetsanalytiker kommer du delta i att planera och driva arbeten inom angivna områden samt stötta myndighetens verksamheter i dessa frågor.

Riksgäldens säkerhetsarbete bedrivs proaktivt under ledning av säkerhetschefen på enhet Säkerhet. Enheten är en del av Stabsavdelningen ihop med enheterna Risk, Kommunikation och Juridik. Säkerhetsenheten består av sju tjänster. Säkerhetsfrågor är ett område med hög prioritet inom Riksgälden och arbetet är under ständig utveckling. Vi identifierar, värderar och följer upp säkerhetsrisker och arbetar med kravställning och rådgivning gentemot övriga delar av myndigheten.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder en tjänst som innebär att du primärt kommer att arbeta med frågor kopplat till säkerhetsskydd och totalförsvar/civilt försvar inom myndigheten. I arbetet ingår att planera och driva arbeten inom angivna områden samt stötta myndighetens verksamheter i dessa frågor. Kopplat till säkerhetsskyddsområdet innebär rollen bland annat att delta i arbetet med myndighetens säkerhetsskyddsanalys och plan, genomföra löpande säkerhetsskyddsrelaterade uppgifter, t.ex. säkerhetsprövningsintervjuer, hantering av registerkontroller, uppföljningar och kontroller mot leverantörer.

Rörande totalförsvar/civilt försvar innefattas exempelvis deltagande i förvaltning, uppföljning och uppdatering av internt ramverk för myndighetens totalförsvarsarbete, driva åtgärder som utvecklar myndighetens förmåga att verka under höjd beredskap samt stötta verksamheten i dessa frågor.

I rollen ingår att utbilda myndigheten i relevanta delar kopplat till angivna områden. I rollen ingår även att vara en del av Riksgäldens signalskyddsorganisation. Deltagande sker även i det löpande arbetet inom övriga säkerhetsområden.

Din profil

Vi söker dig som har:

 • minst 3 års relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet
 • beprövad erfarenhet av arbete kopplat till säkerhetsskyddslagstiftningen, minst 1 år, totalt sett inte äldre än 5 år
 • eller beprövad erfarenhet av arbete kopplat till totalförsvar (civilt el militärt) eller krisberedskap, minst 1 års erfarenhet, totalt sett inte äldre än 5 år

Det är meriterande om du har:

 • utbildning med inriktning på krisberedskap, totalförsvar, säkerhetsskydd eller säkerhet i övrigt

samt om du har erfarenhet av:

 • arbete med personalsäkerhet
 • arbete med säkerhetsskyddsavtal
 • arbete i bevakningsansvarig myndighet
 • arbete med andra typer av säkerhetsfrågor som bedöms relevanta för tjänsten
 • att leda och genomföra workshops
 • praktiskt arbete med signalskydd
 • att planera och hålla i utbildning

Som person:

...är det viktigt att du är självgående, strukturerad och har god förmåga att planera och genomföra dina arbetsuppgifter. Du ska vara ansvarstagande, kvalitetsmedveten och snabbt kunna växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet. Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp, med såväl kollegorna på enhet Säkerhet som med medarbetare i resten av organisationen. Du kan arbeta med såväl helhet som detaljer. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska.

Övrig information

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev via www.riksgalden.se/jobb senast den 7 mars 2022. Ange referens ”dnr 2022/123”. Urvalet av kandidater sker löpande. Tester kan ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

För information om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Olausson, säkerhetschef/chef enhet Säkerhet, tfn 08-613 46 16 och angående rekryteringsprocessen och övriga frågor kontakta Gunilla Perméus, HR-partner, tfn 08-613 47 60. Fackliga representanter är: Ellen Karlberg, Saco-S och Lena Niklasson, ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.

Om Riksgälden

Riksgälden arbetar för att statens finanser hanteras säkert och effektivt samt att det finansiella systemet är stabilt. Vi har många samhällsviktiga uppdrag, till exempel att förvalta statsskulden och hantera banker i kris. Vi är cirka 200 medarbetare och vi finns i centrala Stockholm.

Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad vid myndigheten utifrån totalförsvarets behov.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. En säkerhetsklassad tjänst innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i Säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten kan innebära ett deltagande i Riksgäldens signalskyddsorganisation. Erforderlig utbildning kommer i så fall att erbjudas.