Säkerhetspolisen söker – gruppchefer till Cyberteknikenheten – juli 2021

Säkerhetspolisen i Stockholm

Gruppchefer till cyberteknikenheten

Vi expanderar och söker därför flera gruppchefer till vår cyberteknikenhet. Vi söker dig som är självgående och har god förmåga att leda din grupp mot gemensamt uppsatta mål. Du drivs av att göra nytta för Sverige och har inga problem med att verka i det tysta. De krav vi ställer på dig är höga, men i gengäld får du ett ansvarsområde och arbetsuppgifter som få andra arbetsgivare kan erbjuda. Och du får vara med och göra skillnad på riktigt!

Ort: Stockholm och Linköping
Sista ansökningsdag: 2021-08-22
Referensnummer: 2021-12051

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati, våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss, bland annat inom cyberteknik. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både tvärvetenskapligt lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

Det här är ditt uppdrag
Inom Säkerhetspolisens cyberteknikverksamhet samlas myndighetens experter inom cybersäkerhet och teknisk sårbarhetsanalys. På enheten arbetar vi med cybersäkerhetsfrågor med både offensiva och defensiva metoder. Ett av syftena med vårt arbete är att upptäcka och reducera cyberrelaterade hot och sårbarheter, både i vår egen IT-miljö och hos andra samhällsviktiga verksamheter. Ett annat syfte är att inhämta information som behövs i vårt underrättelse- och utredningsarbete, vad gäller ärenden som rör Sveriges säkerhet.

Som gruppchef har du arbetsgivaransvar för gruppens medarbetare. Då hela enheten är under expansion kommer du under nuvarande och kommande år att arbeta mycket med rekrytering och introduktion av nya medarbetare, samtidigt som du förväntas fortsätta bygga upp och utveckla verksamheten i din grupp. Under tiden ser du till att det finns fungerande team som levererar det som behövs, att medarbetarna trivs och upprätthåller den kompetens som är nödvändig samt att rätt arbetsmetoder och verktygsstöd finns och fungerar.

Som gruppchef handlar mycket om att vägleda dina medarbetare och skapa förutsättningar så att leveransen lever upp till de interna och externa behoven. Du upprätthåller, tillsammans med dina medarbetare, goda kontakter och ett nära samarbete med övriga anställda inom Säkerhetspolisen som din grupp arbetar direkt eller indirekt med.

Du ingår i enhetens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar i ett kontinuerligt förändringsarbete, både i gruppen, på enheten och avdelningen. Internt inom cyberteknikenheten utvecklar vi ett nära samarbete och kunskapsutbyte mellan de olika grupperna och du har där en viktig roll i att skapa förutsättningar för detta.

Du kommer att resa en del i tjänsten, främst inrikes.

De olika chefsuppdragen beskrivs inte i detalj i denna annons, men uppdragen avser olika delar av bland annat följande verksamheter:

 • Penetrationstestning
 • Rådgivning avseende cybersäkerhet
 • SOC (Security Operations Center) och säkerhetsövervakning
 • Incidenthantering
 • Threat intelligence
 • IT-forensisk extrahering
 • IT-forensiska utredningar
 • Verkställande av vissa tvångsmedel
 • Teknisk bearbetning av inhämtad information
 • Tekniskt expertstöd till handläggare och analytiker
 • Analys av skadlig kod
 • Datornätverk och kryptering
 • Agil systemutveckling och DevSecOps

Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer vi under yrkesintervjun att berätta mer om de olika gruppchefstjänsterna. Vi för då en diskussion med dig om vilken eller vilka av tjänsterna som bäst matchar din profil och dina intressen.

De här kvalifikationerna söker vi hos dig
De krav vi ställer på alla tjänster är:

 • Du har en akademisk examen med teknisk inriktning eller inom ett annat område som har relevans för arbetet, alternativt att du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet
 • Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
 • Du har erfarenhet av att arbetsleda tekniskt utvecklingsarbete eller annat arbete inom cybersäkerhet

Tidigare erfarenhet av direkt ledarskap med personalansvar är antingen meriterande eller ett krav, beroende på vilken tjänst det avser. Likaså erfarenhet av rekrytering och introduktion av medarbetare.

Erfarenhet av offensivt eller defensivt cybersäkerhetsarbete i någon form, samt kunskaper om metoder och verktyg som används på cybersäkerhetsområdet är något vi sätter stort värde på om du har. Har du dessutom erfarenhet av de verksamheter som nämns under ”Det här är ditt uppdrag” ovan är det meriterande, liksom olika certifieringar inom cybersäkerhet eller IT-säkerhet.

Erfarenhet av underrättelseverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet är meriterande för några av tjänsterna, liksom kunskap om modern tele- och datakommunikation samt olika moderna IT-tjänster. Relevanta formella ledarskapsprogram eller chefsutbildningar är också meriterande.

Som gruppchef behöver du inte vara den främste specialisten inom allt som gruppen arbetar med. Närheten till verksamheten och samspelet med medarbetarna gör dock att du behöver förstå, eller snabbt kunna lära dig att förstå, tillräckligt mycket om innehållet i arbetet för att kunna ge den vägledning som medarbetarna behöver i olika situationer.

Skriv gärna i din ansökan hur din kompetens och erfarenhet skulle passa in i de beskrivningar som nämns ovan.

Det här är kollegan vi söker
Du har ett genuint intresse för ledarskap och en vilja att ständigt utveckla dina ledaregenskaper. Du är självgående och tar de initiativ som behövs för att driva arbetet till ett framgångsrikt resultat, även när uppdraget förändras längs vägen.

Du levererar rätt nivå av kvalitet, samtidigt som du effektivt prioriterar det som är viktigt framför det som är mindre viktigt. Du har lätt för att samarbeta och förstår vinsten av att knyta och upprätthålla goda relationer.

Du har integritet, ett gott omdöme och kan både ta och ge konstruktiv feedback. Du anser att tilliten till och i din grupp är viktig för att se medarbetarnas och gruppens potential för att tillsammans kunna utveckla och driva arbetet framåt. Du strävar efter att ständigt förbättra metoder och verksamhet, både i och utanför den egna gruppen.

Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter och är bekväm med att hålla interna presentationer. Du har ett gott säkerhetsmedvetande och accepterar att du inte kan berätta särskilt mycket om ditt arbete för utomstående.

Så hjälper vi varandra att utvecklas
Som medarbetare förväntas du ta egna initiativ för att utvecklas inom ditt område. Du har nära kontakt med din chef för att diskutera din och vår gemensamma utveckling. Vilka behov finns och i vilken riktning vill du utvecklas? Vad kan du göra för att utveckla din grupp?

Kombinationen av lagarbete och egen drivkraft ger en stabil bas både för dig och din grupp att utvecklas tillsammans.

Vi strävar efter balans mellan arbetet och livet utanför. Vi premierar hälsa och erbjuder träning på jobbet. Det ger dig energi, tid och möjlighet att utvecklas.

Anställningsvillkor och krav
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Du får statlig tjänstepension PA 16. Utöver det har Säkerhetspolisen ett lokalt avtal med en extra pension för våra anställda. Om du ska vara föräldraledig får du en extra föräldralön som totalt innebär 90 procent av din lön. I anställningsavtalet ingår även extra försäkring som ger ekonomiskt skydd för make, maka, registrerad partner, sambo och barn.

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 76 44. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Så ansöker du
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten. Ansökan sker via vår hemsida www.sakerhetspolisen.se.
Ansökan ska ha kommit in senast 2021-08-22.


Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.

Vi kan komma att använda arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen.

Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.