Det vi gör på Skatteverket har betydelse för företagaren, individen, andra myndigheter, samhällsfunktioner och Sverige. Vi ska skapa förutsättningar i kundens vardag och underlätta med digitala tjänster. Vår övergripande ambition är att Skatteverket ska fortsätta att ligga i framkant och vara ett föredöme inom svensk statsförvaltning. Framtiden är inget som ska upptäckas utan något vi gemensamt, tillsammans med andra, är med och skapar. Vi har stora möjligheter att göra skillnad.

Vill du vara med och utveckla säkerhetsarbetet på Skatteverket?

Skatteverkets säkerhetsenhet ansvarar för att leda myndighetens säkerhetsarbete. Idag har säkerhetsenheten mer än 40 medarbetare fördelade på två sektioner. Inom säkerhetsenhetens ansvarsområde inryms bl.a. informationssäkerhet, fysisk säkerhet, krisberedskap, säkerhetsskydd, behörighetsstyrning, incidenthantering, säkerhetsrådgivning och internutredningar. Enheten leds av Skatteverkets säkerhetschef som är tillika enhetschef.

Skatteverket stärker nu sin säkerhetsorganisation och säkerhetsenheten utökas därför med en sektion. Den nya sektionens uppgift är att arbeta verksamhetsnära med Skatteverkets avdelningar, vilket innebär stöd inom säkerhetsenhetens alla områden till främst ledningsgrupper och chefer. En viktig uppgift är arbetet med att utveckla och förstärka myndighetens informationssäkerhet.

Dina arbetsuppgifter som sektionschef innebär att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. Du säkerställer att sektionens arbete bedrivs i ett helhetsperspektiv för enheten.

Vi söker dig som är van vid att leda personal och leda strategiskt säkerhetsarbete. Du drivs av att utveckla organisationen i samverkan med andra, ser helheter och tar dig an svåra uppgifter som inte har någon självklar lösning. Du är både chef och ledare och tror på att leda dina medarbetare genom handling och genom att vara en god förebild. Arbetet är mycket kvalificerat och kräver driv och eget ansvar. Du arbetar i ett högt tempo, ofta med många olika frågor samtidigt. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och myndighetsövergripande och det krävs fingertoppskänsla för vad som behöver prioriteras. Du tycker om miljöer där det händer mycket och du anpassar dig snabbt till nya förutsättningar.

Vi erbjuder dig en arbetsplats

 • med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
 • som är till nytta för medborgare och företag
 • med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald.
 • som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
 • med en god balans mellan arbete och fritid.

Vi söker dig som

 • har en för tjänsten lämplig akademisk högskoleutbildning
 • har flerårig chefserfarenhet med personalansvar
 • är utvecklingsinriktad och kan leda i förändring
 • kan fatta beslut och är resultat- och målinriktad
 • är strukturerad och noggrann
 • tar stort eget ansvar och är en problemlösare
 • har kommunikationsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • stödjer och samverkar
 • är stabil som person.

Det är meriterande om du har aktuell och relevant erfarenhet från arbete inom myndighet, stora organisationer eller storföretag. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att leda säkerhetsarbete med fokus på informationssäkerhet.

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Test kan komma att tillämpas som urvalsmetod.

Välkommen med din ansökan till oss!

Kontaktpersoner

Pär Rylander
enhetschef
010-572 35 83

Maria Skogsbryne
hr-konsult
010-574 12 89

Eva Eriksson
facklig kontaktperson Saco
010-574 84 74

Viking Hermén
facklig kontaktperson ST
010-574 80 13

Ansök senast 2018-10-08.