SIG Security erbjuder en organiserad form av nätverkande i form av Rundabordssamtal

SIG Security erbjuder en organiserad form av nätverkande i form av  Rundabordssamtal (RBS) som vi kallar Rundabords-FOKUS.

----

BESKRIVNING

Ett Rundabords-FOKUS:

- ska ge möjlighet för medlemmar (och därmed även deras organisationer/arbetsgivare) att skapa en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte kring specifika säkerhetsfrågor.

- ska inte ha en kommersiell inriktning (dvs. reklam, produktdemonstrationer och försäljningsaktiviteter ska inte förekomma under RBS).

- ska vara kostnadsfritt för deltagarna.

- kan alla SIG Security-medlemmar anmäla sig till (om det blir fler anmälningar än platser har arrangören rätt att välja ut de deltagare som man anser kan bidra bäst på RBS).

- annonseras på SIG Security webbplats, inbjudan skickas även ut till medlemmarna på mail. Efter att RBS:et har genomförts redovisar arrangören inom en vecka resultatet övergripande på SIG Securitys webbplats.

INTRESSEANMÄLAN

Ett Rundabords-FOKUS initieras genom att en medlem (via mail till en styrelsemedlem eller info@sigsecurity.org) anmäler intresse för att skapa en RBS.

I detta mail anges:

- vem som är arrangör.

- tid och plats (arrangören ordnar med lokal och ev. förtäring).

- en rubrik/tema för RBS.

- en beskrivning av RBS:ens syfte och förväntade resultat (c:a 5-15 rader).

- om det är tänkt att RBS är en del av en serie eller om det är tänkt att vara ett enstaka evenemang.

- hur anmälan görs.

- om det är begränsat antal platser (det antas att de flesta RBS begränsas till mellan 5 och 25 deltagare).

BESLUT

Efter intresseanmälan fattar SIG Securitys styrelse beslut om förslaget på RBS ska genomföras i form av en SIG Security-aktivitet eller inte.

En utsedd styrelsemedlem meddelar beslutet till arrangören.

OM SEKRETESS OCH COPYRIGHT

- Deltagarna i RBS kan vid behov komma överens om att vad som diskuteras i den gruppinterna diskussionen ska vara konfidentiellt, i syfte att kunna skapa en dialog med ömsesidigt förtroende.

- Sig Security rekommenderar dock att eventuella dokumenterade resultat från rundabordssamtal (t.ex. en sammanfattande slutrapport) görs publika och därmed tillgängliga för alla medlemmar.

- Ingen part ska hävda copyright på producerat material

----