SIG Security

Om SIG Security

SIG Security är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Föreningen har cirka 400 medlemmar.

Föreningens arbetsområde är att skapa förståelse för och inspirera till arbetet kring informationssäkerhet genom att:

  • påverka utvecklingen av viktiga frågor inom verksamhetsområdet
  • främja och utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte såväl inom som utanför SIG Security
  • ta initiativ till angelägna utvecklingsåtgärder och kunskapsspridning
  • främja och påverka utbildning och konferensverksamhet inom verksamhetsområdet
  • främja en sund och god utveckling av informationssäkerheten inom näringsliv, offentlig förvaltning och samhället i övrigt

Välkommen att komma med
Styrelsen