Historik

SIG Security grundades 1980 och ingick ursprungligen som en del i Dataföreningen i Sverige. Sedan 1980 har föreningen arbetat för att företag, organisationer och myndigheter ska bli medvetna om vikten av IT- och informationssäkerhet. Samtidigt sprider SIG Security erfarenheter, kunskap, idéer och metoder kring säkerhet. Föreningen verkar också för att stimulera till kontakt mellan alla de individer som på ett eller annat sätt arbetar med säkerhetsfrågor.
År 2003 valde SIG Security att lämna Dataföreningen för att stå på egna ben, och därmed kunna anta en tydligare profil inom informationssäkerhetsområdet.