Skolverket söker informationssäkerhetsspecialist

Ref 2021:1250

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Om arbetet
Ditt arbete kommer att innehålla alla vanligt förekommande uppgifter för en informationssäkerhetsspecialist på en myndighet. En arbetsdag kan innehålla ledningsgruppsföredragningar, projektmöten, arbete med ledningssystemet, arbete med vår process för informationssäkerhetsanalys och även arbete i processen med att ta fram analyser, såsom riskanalyser och informationsklassificering. Under det kommande året behöver vi fokusera på utbildning för medarbetare. Vi har ett nära samarbete med flera andra funktioner inom myndigheten, såsom arkivfunktionen, juridik och inte minst IT-säkerhetsfunktionen på it-enheten.

Ditt arbete kommer att vara mångsidigt, innehållsrikt och viktigt. Eller som vi själva brukar säga - hittills har vi aldrig haft en tråkig dag på Skolverket! Det är oftast måndag och fredag här, för att veckorna går så fort!

På informationssäkerhetsområdet arbetar vi med att nå vår vision att vara certifieringsbara till 2024. Vi bedriver ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och reviderar just nu styrdokument för att vara redo för framtiden.

Skolverket har ett sektorsansvar för digitalisering av skolsektorn). Det innebär att Skolverket ska agera samlande, stödjande och pådrivande i det digitala utvecklingsarbetet i inom skolsektorn. En av utmaningarna som vi står inför är att säkerställa en säker identitets och användarhantering till Skolverkets webbtjänster och en digitalisering av de nationella proven.

Som specialist inom informationssäkerhet kommer du att ha nära samarbete med kollegorna på enheten. I din roll kommer du att stödja organisationen på olika sätt, bland annat genom att:

 • planera, genomföra och följa upp aktiviteter inom det myndighetsgemensamma ledningssystemet för informationssäkerhet
 • genomföra våra operativa leveranser med informationsklassningar och riskanalyser
 • vara kontaktyta och rådgivande inom informationssäkerhet
 • ta fram stöddokument för informationssäkerhet
 • planera och genomföra utbildningar inom informationssäkerhet
 • kontinuerligt omvärldsbevaka informationssäkerhetsområdet
 • agera stöd kopplat till olika former av utvecklingsprojekt, förvaltning och upphandlingar i myndigheten
 • delta i och planera aktiviteter för att främja högt säkerhetsmedvetande och god säkerhetskultur

Vi söker dig som har:

 • akademisk utbildning relevant för arbetsuppgifterna eller motsvarande kunskaper förvärvade på ett sätt som vi bedömer likvärdigt
 • arbetat inom informationssäkerhetsområdet några år och har samlat på dig kunskap om och erfarenhet av praktisk tillämpning av relevanta externa regelverk och standarder inom området, exempelvis ISO 27000-serien
 • en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och kan förmedla budskap, på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten eller i ett tekniskt utvecklingsprojekt
 • en god analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i olika utmaningar och prioritera lösningar
 • en dokumenterad erfarenhet att skriva analyser och rapporter för beslutsfattare
 • en god samarbetsförmåga, är självgående och tar ansvar för egna uppdrag

Det är meriterande om du också har:

 • erfarenhet av säkerhetsarbete på central nivå i en större organisation, gärna från en statlig myndighet eller större organisation/företag
 • annan formell utbildning (internutbildningar, kurser), utöver högskoleexamen eller motsvarande, inom säkerhetsområdet
 • goda kunskaper om lagar och förordningar rörande informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Vilka är vi?
Enheten för process och arkitektur har inom Skolverket i uppdrag att i samverkan med övriga myndigheten leda, samordna och stödja arbetet med att etablera och förvalta myndighetens löpande informationssäkerhetsarbete, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur, samt processorientering. På enheten arbetar arkitekter, verksamhetsutvecklare och informationssäkerhetsspecialister.

Upplysningar och ansökan
Sista ansökningsdag är den 20 juni 2021. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som ett led i urvalsprocessen. Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer, vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Kontaktpersoner

Robert Modén

tf enhetschef process och arkitektur

robert.moden@skolverket.se

Erika Flodström

erika.flodstrom@skolverket.se