Tänk först. Klicka sedan. Europeiska Informationssäkerhetsmånaden har startat!

Tänk först. Klicka sedan. Europeiska Informationssäkerhetsmånaden har startat!

Den Europeiska Informationssäkerhetsmånaden är en kampanj inom EU som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om informationssäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen.

Initiativtagare till kampanjen är Europeiska Kommissionen. Bakom den svenska delen av kampanjen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS).

Besök DinSäkerhet.se för att ta del av kampanjen.

 

SV_ECSM_logo_sv