Vi söker erfaren säkerhetsanalytiker till Riksgälden – April 2017

 

Vill du vara med och utveckla säkerheten på en av Sveriges viktigaste myndigheter?

Vi söker erfaren säkerhetsanalytiker till Riksgälden

Säkerhetsarbetet bland statens myndigheter har ökat i spåren av en växande hotbild såsom cyberhot och direkta angrepp på viktiga samhällsfunktioner. Säkerhetsfrågor är därför ett område med hög prioritet inom Riksgälden och är under ständig utveckling. Säkerhetsarbetet omfattar personskydd, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet, fysisk säkerhet och kontinuitets- och krishantering inklusive civilt försvar.

Myndighetens säkerhet i fokus för arbetsuppgifterna

Riksgäldens säkerhetsarbete bedrivs proaktivt under ledning av Riskenheten. Vi identifierar, värderar, analyserar och följer upp säkerhetsrisker och arbetar med kravställning och rådgivning gentemot övriga delar av myndigheten. I din roll som senior säkerhetsanalytiker kommer du att delta i säkerhetsarbetet och ha hela myndigheten som arbetsområde.

I arbetet ingår övergripande att:

  • Utveckla säkerhetsarbetet, t.ex. kontinuitets- och krishantering samt myndighetens arbete med civilt försvar.
  • Delta i förvaltningen av Riksgäldens ledningssystem för säkerhet.
  • Agera kravställare och rådgivare inom myndigheten i säkerhetsfrågor.
  • Hålla interna utbildningar och workshops inom området, exempelvis informationsklassningar och riskanalyser.

Du kommer att delta i, och i vissa fall, driva projekt inom myndigheten samt leda och planera krisövningar. I rollen ingår också deltagande i olika samverkansgrupper.

Erfarenhet, utbildning och person

Vi söker dig med relevant, minst treårig, högskoleutbildning inom exempelvis informationssäkerhet och/eller data- och systemvetenskap. Alternativt kan du ha minst tio års relevant arbetslivserfarenhet.

Du ska ha arbetat minst fem år med säkerhetsfrågor. Vi ser gärna att du erfarenhet av säkerhetsarbete i en större organisation eller myndighet. Det är även meriterande om du har arbetat på en bevakningsansvarig myndighet. Det är önskvärt att du har erfarenhet av ISO 27000-serien och ISO 22301 samt relevant certifiering inom säkerhet, exempelvis CISSP-certifiering eller annan likvärdig. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att ta fram och förvalta styrdokument inom området och att du är van att genomföra informationsklassningar och riskanalyser.

Som person är du social, prestigelös och strukturerad. Du är en god kommunikatör med personlig integritet. I ditt arbete är du självgående men stimuleras av goda samarbeten. Du har förmåga att omsätta teori i praktik och slutför det du påbörjat.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då det är viktigt att du passar bra in i gruppen.

Tjänsten är säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Om Riksgälden

Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin. Vårt kontor finns i centrala Stockholm. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara.
Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att ringa säkerhetschef Karin Olausson, 08-613 46 16, alternativt riskchef Mats Filipsson, 08-613 47 19.
Ansökan

Välkommen med din ansökan via riksgalden.se/jobb senast den 10 maj 2017. Ange referens 2017/481.

Urvalet av kandidater sker löpande.