Vice Ordföranden har ordet

Aktuell Säkerhet - september 2015

Höstens första FOKUS-seminarium är avklarat! Det visade sig också vara den deltagarmässigt största övningen SIG Security genomfört på många år. Det kom cirka 80 deltagare för att höra Morten Ydalus (säkerhetschef Norwegian Airlines) och Frederik Lundborg (Scandinavian Risk Solutions) diskutera incidenthantering.

Login - Medlemsrelaterat material