10 december 2013: “Moln och myndigheter”

Inbjudan till FOKUS-kväll

Ett samarrangemang med ADBJ – Svenska Föreningen för IT och Juridik

  • När kan myndigheter inte använda sig av molntjänster?
  • Vilka är stopptecknen och vad behöver beaktas?

Myndigheters användning av molntjänster rör sig i gränslandet mellan vad som är möjligt och vad som är tillåtet, det vill säga de berör frågor om både teknik och juridik. Vi bjuder därför in till en FOKUS-kväll för att diskutera de yttre ramarna för vad som är möjligt och belysa de frågor som myndigheter har att beakta när de siktar mot molnen.

Från 17.30  Ankomst – med enklare förtäring.

18.00 Inledning; teknik, standarder och säkerhet i molnet (Jan Branzell, vd Veriscan Security AB)

18.30 Personuppgiftslagen uppe i det blå (Magnus Bergström, Datainspektionen)

18.50 Offentlighets- och sekretesslagen (Conny Larsson, advokatfirman Gärde & Partners)

19.10 Diskussion (moderator Helena Andersson, MSB)

19.40 ca  Avslutning.

 OBS – max 40 platser – först till kvarn!  Ingen deltagaravgift för medlemmar i antingen SIG Security eller ADBJ.

Plats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fleminggatan 14 i Stockholm, 10 min promenad från Stockholm central.

T-bana: Blå linjen/Rådhuset, därefter 5 minuters promenad.

Buss: Blåbuss 1 eller buss 56 till Scheelegatan eller buss 40 till Fleminggatan.

Anmälan: skicka e-post senast fredag 6 december till info@sigsecurity.org. Ange ditt namn, e-postadress, mobilnummer, arbetsgivare samt om du är medlem. Bekräftelse skickas via e-post. Varmt välkomna!
/SIG Security styrelse

Vid ev. frågor, kontakta

Helena Andersson, 0730-26 11 33, helena.andersson@msb.se, eller

Magnus Bergström, 070-433 87 60, magnus.bergstom@datainspektionen.se