Missade du “Utmaningen med säker autentisering” 17 maj? – Nu som podd!

Nu finns den som podd, perfekt sommalyssning!

https://poddtoppen.se/podcast/1444914571/it-sakerhetspodden/brister-med-tvafaktorsautentisering-med-nikka

 

FOKUS-kväll i GBG/digitalt 17/5: Utmaningen med säker autentisering 2022

5e Maj: FOKUS-kväll live! – Threat Intelligence, vad är det och hur kan man använda det i praktiken?

Kvällen den 5:e Maj har vi förmånen att få välkomna experterna Jesper Olsen samt Christoffer Strömblad från de två ledande cybersäkerhetsbolagen, Palo Alto Networks och Truesec. Dessa ska föreläsa om Threat Intelligence inom Cyberdomänen. Vi tänkte också se till att göra det fysiskt och online så vi kan mingla och nätverka på riktigt!

Jesper Olsen, Chief Security Officer Northern Europe tillsammans med kollegan från Unit 42 på Palo Alto Networks kommer göra en inledande föreläsning om  vad Threat Intelligence är, hur man kan ta del av informationen och hur den används, preventivt, operativt och vid incidenter t.ex. för att hantera ransomware attacker.

Agenda:

17.00 Välkommen SIG Security
17.10 Palo Alto, Threat intelligence – Vad är det?
18.00 Paus – förtäring, mingel
18.30 TrueSec – Kartläggning av egna svagheter med hjälp av Threat intelligence !
19.15 Frågor, Funderingar.
Sig Security avslutar FOKUS-kvällen

Plats: Bryggargatan 12, Hotel Freys Location | Getting Here | Freys Hotel (freyshotels.com)

Konferensrum: KLARHET & VISHET

Online-länk skickas separat i god tid innan.

Som medlem: Boka här...

Är du inte medlem?

För att ansöka om medlemskap (kostnad 400kr/år) vänligen kontakta vårt kansli med följande uppgifter: Namn / E-post / Adress / Faktura adress:

Boka detta! Lyssna på två experter: Ryssland vs USA – 24e mars

Online seminarium

Rysslands syn på cybersäkerhet - Mikael Simovits
Ryssland har setts som en av de mer aggressiva aktörerna vad avser cyberoperationer. Däremot kvarstår många frågor om vad Ryssland gör åt sitt cyberförsvar. Bland annat har de lanserat konceptet Runet ett autonomt nationellt nät. Samtidigt har Ryssland själv råkat ut för rejäla IT-säkerhetsskandaler och attacker både före och under invasionen av Ukraina. Föreläsningen kommer att fokusera på olika cybersäkerhetsattacker som skett i Ryssland sedan 2014 och framåt och hur detta har påverkat deras syn på cybersäkerhet och cyberförsvar. Innehållet utgår till stor del från Ryska publikationer och ryska bloggar.

-/ Mikael Simovits, Kryptolog, lång erfarenhet av att arbeta inom data- och nätverkssäkerhetsindustrin. Skicklig inom penetrationstestning, ISO 27001, kryptografi, PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) och Nätverkssäkerhet. Stark affärsutvecklingsproffs med en M.Sc. med fokus på E.E. från Chalmers tekniska högskola/Chalmers tekniska högskola.

USA syn på cybersäkerhet - Pontus Krohn (live från USA)
I USA skapades grunden för Internet, numera ett väldsomspännande nät där det konstant utvecklas både möjligheter och utmaningar. Vad händer i USA i rådande läge och hur ser de på saken just nu?

-/ Pontus Krohn lokaliserad i USA är en före detta svensk marinofficer med över 30 års tjänst. Han har under 4 år tjänstgjort som förbindelseofficer vid Pentagons utvecklingsavdelning för gemensam krigföring. För närvarande tjänstgör Pontus som lektor i underrättelsestudier vid Mercyhurst University i Erie, Pennsylvania. Han är även doktorand i statsvetenskap och arbetar f.n. på sin avhandling om Arktis i en tid med nya aktörer och aktiviteter."

Agenda:

17.30 Föreläsningen börjar
17.40 Rysslands och Internet, ca 45 min
Paus 10 min
18.40 USA och Internet, ca 45 min

Logga in och boka din plats i kalendern! - Länk till mötet skickas ut samma dag.

 

Samarbete med ISACA ger oss ca 30% rabatt på Spring Conference den 27 & 28 March

Vi har fått ett fint erbjudande att för våra medlemmar ge er möjlighet få deltaga på konferensen!

Delar av innehållet:

  • The GDPR’s Failure and Privacy’s Best Path Forward – Professor Woodrow Hartzog
  • Från helhet till delaktighet: Att få till det integrerade riskarbetet –Per Gustavsson, CISO & Karl Sandström, Product Growth Manager GRC, Stratsys
  • Hacker’s Paradise: Top 10 Biggest Threats When Working From Home – Paula Januszkiewicz, CEO and Founder CQURE
  • Why processes often fail and how to solve the problem with resources – Ulf Holmerin, Vice President ISACA Sweeden
  • Förändrad lagstiftning kring säkerhetsskydd – hur påverkas IT-branschen? – Jan Karlsson,  Secure State Cyber
  • Supply chain tales and fails. Can there be a happy ending? – Jo Dalton Associate Partner, Head of Europe Pen Test Partners
  • Inside a ransomware attack – Kari Anna Fiskvik, Vice President Technology, Nordic Choice Hotels.

 

Logga in för att ta del av erbjudandet!

 

Onlineseminarium torsdagen 3 feb om säkerhetsskyddslagen!

– är du uppmärksam på hur den kan påverka din verksamhet?

FOKUS-kvällen genomförs i samarbete med Svenska föreningen för IT & Juridik

Bedriver din organisation  - eller din klients organisation - någon verksamhet som kan anses säkerhetskänslig? Det kan handla om verksamhet inom energisektorn, telekom, livsmedelsförsörjning, transport eller finansverksamhet. En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft 2019 och från den 1 december 2021 måste verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Om någon sådan verksamhet ska överlåtas krävs också samråd med tillsynsmyndigheten. Risk föreligger annars för att sådan överlåtelse i annat fall anses ogiltig och ska återgå.

Vid detta seminarium ska vi gå igenom vad som avses med säkerhetskänslig verksamhet, den övergripande hotbilden, innebörden av de olika begreppen, hur man ska gå tillväga vid bedömningen samt i övrigt diskutera hur säkerhetsskyddslagen kommer att påverka oss.

Datum: Torsdagen den 3 februari  kl: 18.00

Välkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 31 januari via:

E-post: kansliet@siju.se eller på webben: www.siju.se

OBS:  IFI (Institutet för Informationsteknologi) kommer att senast på förmiddagen den 3:e skicka en inbjudan med anslutning till webinariet via ZOOM.

Talare:

Helene Bergquist Fredriksen, jurist och säkerhetsskyddsjuridisk expert på LawSec Sweden AB.

Henrik Thernlund, Senior säkerhetsskyddsexpert på Fortify Security Sverige AB.

Conny Larsson, Advokat Advokatfirman Singularity Law.

 

 

Varmt välkommen!

Styrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU och styrelsen för Sig Security