AI och ML FOKUS-kväll inspelad till våra medlemmar

Denna finns tillgänglig 2 månader

https://www.sigsecurity.org/inspelning-fran-motet-idag-18-9-om-ai-och-ml/