AI och ML FOKUS-kväll inspelad till våra medlemmar

Denna finns tillgänglig 2 månader

Inspelning från mötet idag 18/9 om AI och ML

Speak Your Mind