Onlineseminarium torsdagen 3 feb om säkerhetsskyddslagen!

– är du uppmärksam på hur den kan påverka din verksamhet?

FOKUS-kvällen genomförs i samarbete med Svenska föreningen för IT & Juridik

Bedriver din organisation  - eller din klients organisation - någon verksamhet som kan anses säkerhetskänslig? Det kan handla om verksamhet inom energisektorn, telekom, livsmedelsförsörjning, transport eller finansverksamhet. En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft 2019 och från den 1 december 2021 måste verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Om någon sådan verksamhet ska överlåtas krävs också samråd med tillsynsmyndigheten. Risk föreligger annars för att sådan överlåtelse i annat fall anses ogiltig och ska återgå.

Vid detta seminarium ska vi gå igenom vad som avses med säkerhetskänslig verksamhet, den övergripande hotbilden, innebörden av de olika begreppen, hur man ska gå tillväga vid bedömningen samt i övrigt diskutera hur säkerhetsskyddslagen kommer att påverka oss.

Datum: Torsdagen den 3 februari  kl: 18.00

Välkommen med din anmälan till SIJUs kansli senast den 31 januari via:

E-post: kansliet@siju.se eller på webben: www.siju.se

OBS:  IFI (Institutet för Informationsteknologi) kommer att senast på förmiddagen den 3:e skicka en inbjudan med anslutning till webinariet via ZOOM.

Talare:

Helene Bergquist Fredriksen, jurist och säkerhetsskyddsjuridisk expert på LawSec Sweden AB.

Henrik Thernlund, Senior säkerhetsskyddsexpert på Fortify Security Sverige AB.

Conny Larsson, Advokat Advokatfirman Singularity Law.

 

 

Varmt välkommen!

Styrelsen för Svenska föreningen för IT & Juridik – SIJU och styrelsen för Sig Security

11 februari så diskuterar en säkerhetspanel NIS och säkerhetsskyddslagen.

Berörs du av NIS och Säkerhetsskyddslagen?

Lagstiftningen inom cybersäkerhet skärps inom flera områden. För samhällskritiska tjänster finns NIS - Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och för skydd av Sveriges säkerhet finns den nyligen uppdaterade Säkerhetsskyddslagen.

Berörs din organisation av dessa lagstiftningar? Hur avgör man det? Vilka risker finns för att man bedömmer fel? I denna paneldiskussion adresserar vi dessa och flera andra frågeställningar.

Seadot Cybersecurity bjuder in till en stjärnspäckad panel som diskuterar just detta med: Marie Sjöberg från Knowit, Jimmy Persson från Stadsnätsföreningen och Ola Rodell från Stockholm Vatten.


Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig på följande länk:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/3316418850217/WN_SZy98DhiRMiCt73TYMHeLw

Inställd FOKUS kväll i Gbg – 11/1: “Utmaningen med säker autentisering”

På grund av de rådande omständigheter med covid-19 så har vi beslutat att skjutit fram FOKUS-kvällen, både för det digitala och fysiska eventet. 

 

Vi återkommer med nytt datum så fort vi kan för detta spännande FOKUS-kväll!

Säkerhetsprofilen Karl Emil Nikka och SIG Security önskar Er ett Gott Nytt År och på återsende!

Säkerhetpolisen söker – Informationssäkerhetsspecialister till avdelningen för intern säkerhet – Dec/Jan

 

Informationssäkerhetsspecialister till avdelningen för intern säkerhet

Har du ett genuint intresse för säkerhetsfrågor och är en lösningsorienterad person med en analytisk förmåga? Vi söker nu nya kollegor som vill arbeta med informationssäkerhet i ett team med fokus på verksamhets- och säkerhetsskydd i det interna säkerhetsarbetet.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-01-16

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Säkerhetspolisen söker – Cyberanalytiker till säkerhetsskyddsenheten – Dec/Jan

 

Cyberanalytiker till säkerhetsskyddsenheten

Har du erfarenhet av informations- eller IT-säkerhetsarbete? Har du ett genuint intresse för cybersäkerhetsområdet och vill vara med och bygga upp och utveckla Säkerhetspolisens intresse på Nationellt cybersäkerhetscenter? Vi söker nu cyberanalytiker till Säkerhetspolisen.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-01-16

Det här är ditt uppdrag

Du utvecklar metoder och rutiner kring cyberanalys för att bidra till att öka myndighetens förmåga och utveckling inom elektroniska angrepp och IT-säkerhet. Du tar fram underlag för att bygga upp och utveckla gemensamma lägesbilder inom ramen för Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) och är även med och bygger upp och utvecklar vårt arbete där.

Som cyberanalytiker arbetar du med analys och bedömning av skyddsvärden, hot och sårbarheter ur ett informations- och IT-säkerhetsperspektiv. Du har ett nära samarbete med andra, både inom och utanför vår egen myndighet, där inte bara andra myndigheter utan även företag och internationella samverkansparter är en del av samarbetet.

Du bedriver löpande omvärldsbevakning inom ditt område för att kunna bedöma aktuella händelser ur ett taktiskt och operativ perspektiv.

Inrikes resor förekommer i tjänsten,

 

Låter det intressant läs mer här (Du måste logga in...)