15e December – FOKUS-kväll. -Vad innebär det kommande NIS 2-direktivet för reglerna om informationssäkerhet?

Den 15e december kl 18 kommer Advokat Conny Larsson att berätta om NIS2. Hur det växer framöver samt hur det påverkar verksamheter. Så för att vara proaktiv så kan denna insikt vara viktig för dig! - Conny har med sin långa erfarenhet om lagar och regler med fokus på IT mycket god insikt i detta.

NIS-direktivet och reglerna om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster står inför omfattande förändringar enligt ett förslag till nytt NIS-direktiv – NIS 2-direktivet. Bland förändringarna märks särskilt ökade säkerhets- och rapporteringskrav, utökade tillsynsåtgärder och strängare sanktioner, nya begrepp och definitioner och personligt ansvar för ledningspersoner i vissa situationer där kraven åsidosätts. Som exempel kan även nämnas att de aktörer som kommer att omfattas ska indelas i väsentliga respektive viktiga entiteter, vilket utgör begrepp som är nya i förhållande till befintligt regelverk.

Under Fokuskvällen medverkar också Anders Jonsson som är expert på cyber security och GDPR hos Secure Appbox. Han kommer att prata om förhållandet mellan NIS2-direktivet och Cyber Security Act

Välkommen!

Logga in för att boka webinarieplats. Boka här: NIS2

Samverkanskonferensen för cybersäkerhet 2021 – 2/12

Välkommen till ’Samverkanskonferensen för cybersäkerhet 2021’ den 2/12, där över 20 cybersäkerhetsprojekt finansierade av Vinnova eller SSF kommer att presentera sina projekt och samverkansbehov. Konferensen arrangeras av Cybernoden (cybernode.se).

Konferensens huvudsyfte är att möjliggöra en ökad samverkan mellan pågående cybersäkerhetsprojekt, vilka alla är finansierade av Vinnova eller SSF.

Datum: 2/12, ankomst från 8.30, konferens 9.00-17.00, sedan ett avslutande mingel 17.00-18.00.

Lokal: Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista/Stockholm.

  • En hybridkonferens, med c:a 150 personer på plats, med representanter för de inbjudna projekten, men även andra intresserade är välkomna att delta på plats i Kista, i mån av plats.
  • Varje projekt kommer att ges tid att presentera sig c:a 10 minuter. Projektpresentationerna ges på engelska, undantagsvis på svenska.
  • Vinnova, SSF och Innovationsnoden för cybersäkerhet ger korta inledande presentationer. Dessa ges på svenska.
  • Terese Naess, chef för Cybersäkerhetscentret, ger en keynote efter lunch.
  • En projektutställning kommer finnas utanför konferensrummen, med möjlighet för projekt- och konferensdeltagare att ta nya kontakter.

Distansdeltagande:

  • Möjlighet till att se konferensen på distans kommer att ordnas. Länkar till konferensen skickas ut via email till online-deltagarna någon dag innan konferensen.

Deltagaravgift:

  • Ingen deltagaravgift, men en ’no-show’-avgift på 1000 SEK för ej avanmälda fysiska deltagare som inte kommer till Kista. Avanmälan kan ske via mail senast 23/11 till cybernode@ri.se.

Varmt välkomna!

/Martin Bergling och Sofia Fredholm, koordinatörer för Cybernoden

LÄNK FÖR ANMÄLAN:

https://comm.ri.se/b/v?event=1225&ucrc=B515C3EC5C

Compliance mot flera regelverk – en utmaning! – Kostnadsfritt!

Webinar den 26 november. KL: 8.30

 

Säkerhet och compliance går hand i hand. Antalet regulatoriska krav i olika branscher har formligen exploderat på senare år och allt tyder på att den utvecklingen fortsätter. Samtidigt ökar kraven på att visa regulatorisk efterlevnad och certifieringar i avtal och affärsrelationer.

Hur arbetar man bäst med regulatorisk efterlevnad mot flera regelverk, lagar och standarder samtidigt? Vilka utmaningar finns och vilka ramverk, verktyg och processer är effektiva? Lyssna på en stjärnspäckad panel som diskuterar just detta med: Christian Bengtsson från Bankgirot, Ingrid Waldheim från F-Secure och Marcus Sorlander från Deloitte.

Deltagande är kostnadsfritt!

Anmäl dig på följande länk:
Webinar Registration - Zoom

Dags att uppdatera ”Standardträdet”… – En FOKUS-kväll om standarder och regelverk!

Välkommen till en spånarkväll den 2/11, då vi samlar idéer och tankar

 

Några av er känner till den översikt av standarder och regelverk som 2012 kom att kallas ”Standardträdet” som hade formen av ett äppelträd. Nu tycker vi det är dags att göra en ny översikt kring vad en ny översikt bör innehålla., som kan bidra i det dagliga arbetet hos alla som arbetar med informations-, IT- och cybersäkerhet.

Mötet sker primärt på plats i Stockholm, men vi kommer även ha en Teams-länk för de som vill kunna delta i mötet på distans. Teams-länken skickas ut dagarna innan mötet. Titta gärna på det tidigare ”Standardträdet”, den finns på denna LÄNK. Standardträdet - Jan2012 V4.2.1

Tid och plats: tisdag 2/11 kl 17.00-19.30, City Conference Center.
Anmälan: Logga in för att boka plats i våran kalender

Välkomna!!
/Martin Bergling och Karin Winberg
martin.bergling@ri.se; 070-982 4730

karin.winberg@eskilstuna.se; 073-589 0876ö

Är du ännu inte medlem och vill delta?
Anmäl dig genom att skicka e-post med namn, telefonnummer
och adress till info@sigsecurity.org.

Medlemsavgiften är 400 kr per år. Du betalar den enklast via Swish: 123 396 86 66, alternativt via BG: 5717-8642 eller PG: 4137145-1.

IT Security Insights, erbjudande – spännande konferens 13 okt!

SIG Security kommer finnas på plats!

Läs mer om konferensen här www.itsecinsights.com eller logga in för att utnyttja erbjudandet, använd koden på konferensens webbsida!

Vill du stanna kvar över natten på hotellet så får du även där ett bättre pris efter inloggning här.

 

Välkommen!