Pubkväll 30 september

Spana in kalendern till höger och boka den 30e september!

“Informationsklassificering i praktiken” – FOKUS-kväll den 22 september – FULLBOKAT

Hej SIG Security medlem!

 Vi bjuder in till en FOKUS-kväll med temat informationsklassificering!

Teorierna, frågeställningarna, åsikterna och utmaningarna kring informationsklassificering är många. Finns det några konkreta fallstudier att titta på?

Denna övning handlar om just detta, informationsklassificering i praktiken – med föredragshållare Andreas Elveborg från Marginalen Bank som kommer och berättar om ett lyckat informationsklassificeringsprojekt på Marginalen Bank.

Presentationen syftar till att visa hur teori och praktik kan kombineras för att få till ett lyckat informationsklassificeringsprojekt och bygger på en fallstudie.

 Antalet platser är begränsade och kommer att ta slut så först till kvarn gäller.

PROGRAM

16:00-16:05 - Introduktion
SIG Securitys Ordförande hälsar välkommen och inleder.

Ett lyckat informationsklassificeringsprojekt på Marginalen Bank

16:05-16:55 – Informationsklassificering – introduktion och metodik
Andreas Elveborg ger oss en introduktion kring bakgrund, syfte och mål med informationsklassificering samt guidar oss igenom metodiken.

17:10-17:50 – Resultatet av informationsklassificeringen
Andreas Elveborg fortsätter med att beskriva hur resultatet från klassificeringen bearbetades och hur säkerhetsprinciper används för att uppnå en balans mellan informationens värde och skyddsåtgärder.            

17:50-18:00 – Kort frågestund

Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm.

Deltagaravgift: kostnadsfritt för medlem. Medlemskap kan sökas i samband med anmälan. En avgift på 500 kronor debiteras vid utebliven närvaro – platserna lär ta slut och det vore tråkigt om vi har tomma stolar.

Anmälan görs senast måndag 15/9 via länken nedan.

Seminariet är nu fullbokat

Anmälan är definitiv efter den 15/9 men kollega får vid behov ersätta en deltagare som fått förhinder. 

Välkomna!

Hälsningar
SIG Security

SIG Security arbetsgrupp i Syd

Hej SIG Security-medlem,

SIG Security vill skapa aktiviteter som sträcker sig utanför Stockholmsområdet och vill starta en arbetsgrupp i Malmö- och Göteborgsregionen. Arbetsgruppen kommer att ledas av vår medlem Kim Haverblad och vi söker nu efter medlemmar som vill engagera sig i arbetet och skapa förutsättningar till lokala aktiviteter.

Hör av dig till SIG Security på info@sigsecurity.org.

Hälsningar
SIG Security

Lars Granath ny adjungerad ledamot

SIG Securitys styrelse välkomnar Lars Granath till styrelsen. Lars är numera adjungerad ledamot till styrelsen och kommer att hjälpa SIG Security att vidareutveckla och förbättra webbplattformen. Arbetet har redan påbörjats.

Varmt välkommen Lars!

Hälsningar

Mounir Messaoud
Ordförande SIG Security

Rundabords​-FOKUS – “Informati​onssäkerhe​t och affärsnytt​a”

Hej SIG Security-medlem!

Vi lanserar nu en ny möjlighet för erfarenhetsutbyte samt diskussion inom SIG Security. Vi kommer att börja med rundabordssamtal (Rundabords-FOKUS) som drivs av er medlemmar. Först ut blir Johan Tullberg som är initiativtagare till detta och kommer att leda rundabordssamtal inom ämnet "Informationssäkerhet och affärsnytta" i höst.

SIG Security kan, genom sina medlemmar, bidra med sin samlade kunskap för att utreda om det går att arbeta fram ett antal branschvedertagna användarfall med KPI:er för området informationssäkerhet. Mer information om Rundabords-FOKUS hittar du på www.sigsecurity.org.

Syfte

Syftet är att utreda möjligheten för konkreta branschvedertagna användarfall med tillhörande mätetal (KPI) som påvisar mervärde/affärsnyttan med informationssäkerhet för styrelser och ledningar.

Bakgrund och utgångspunkter

·         Informationssäkerhet handlar både om hot och möjligheter.

·         Mycket fokus på hot och lite på möjligheter dvs. mervärde och affärsnytta

·         Informationssäkerhet är en outnyttjad drivkraft och affärsmöjlighet!

·         Hur kan vi konkret påvisa för styrelser och ledningar att informationssäkerhet skapar mervärde/affärsnytta för verksamheten?

·         Vi i branschen borde tydliggöra informationssäkerhetens affärsmässiga betydelse genom att presentera ett antal användarfall kopplat till konkreta mätetal (KPI).

·         Finns globala grunder för ROSI t ex. PECB utbildningsmaterial ISO 27005, TBM Council, ITIL, Cobit etc.

Tidplan och målsättning

Planen är att genomföra ett flertal kortare workshops (runt tre timmar) under hösten med intresserade medlemmar för att i ett första steg skapa en rapport som jämför och sammanställer globalt vedertagna KPI:er som mäter konkreta mervärden och affärsnyttor från ett informationssäkerhetsperspektiv. Uppstartsmöte för RBS är 1/9.

Plats

Rundabords-FOKUS avseende "Informationssäkerhet och affärsnytta"  kommer att genomföras i Amentors lokaler i Stockholm på Kungsgatan 58.

Kostnad

Ingen deltagaravgift för medlemmar i SIG Security. Icke medlemmar är också välkomna men betalar 350 kronor - då ingår medlemskap i SIG Security 2014.

Anmälan

Anmälan görs via länken nedan:

http://simplesignup.se/private_event/46829/3d00465525

Sista anmälningsdagen är den 15/8.

Hälsningar

SIG Security