Enfo väljer att prova vårt platstorg

Till sitt Security and Privacy Operation Center (SPOC) i Örebro söker de nu analytiker.

Vi önskar dem lycka till med rekryteringen.

Stockholms läns landsting provar vårt platstorg igen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ansvarar för att befolkningen i Stockholms län har tillgång till en effektiv och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och sjukvården, men också kunskapsstöd genom olika vårdprogram, riktlinjer och e-hälsotjänster.

De söker en Informationssäkerhetsspecialist och vi önskar dem lycka till med rekryteringen.

Skatteverket provar vårt platstorg igen

Skatteverket söker en Sektionschef: Solna

Vill du vara med och utveckla säkerhetsarbetet på Skatteverket?

Skatteverkets säkerhetsenhet ansvarar för att leda myndighetens säkerhetsarbete. Idag har säkerhetsenheten mer än 40 medarbetare fördelade på två sektioner. Inom säkerhetsenhetens ansvarsområde inryms bl.a. informationssäkerhet, fysisk säkerhet, krisberedskap, säkerhetsskydd, behörighetsstyrning, incidenthantering, säkerhetsrådgivning och internutredningar. Enheten leds av Skatteverkets säkerhetschef som är tillika enhetschef.

Vi önskar dem lycka till med rekryteringsarbetet.

Skatteverket provar vårt platstorg igen

Skatteverket söker en IT-Säkerhetsansvarig: Solna

Säkerhetsområdet är något som Skatteverket värderar högt och det är också en viktig möjliggörare för oss så att vi kan fortsätta driva en offensiv verksamhetsutveckling. Nu ska vi gå från ord till handling.

Vill du vara med?

 

FMV – CSEC provar på vårt platstorg igen

IT-Säkerhetsexpert - Certifierare till Sveriges Certifieringsorgan för IT-Säkerhet

Har du flera års erfarenhet av arbete inom IT-säkerhet? Är du en kvalitetsmedveten person som vill arbeta med tillämpning och utveckling av regelverk på det nationella certifieringsorganet för IT-säkerhet? Då är detta en spännande utmaning för dig!

Vi önska dem lycka till med rekryteringen.