Erbjudande från ISACA

ISACA Sweden vill gärna att våra medlemmar får möjlighet att medverka på ISACAS 2 kommande events enligt nedan.

Du kan anmäla dig till priset motsvarande ISACA medlem. Skriv att du är medlem i SIG Security under övrig upplysning.

6 september 2022

  1. Practical application of COBIT: designing a tailored governance and assurance system using COBIT 

30 nov och 1 december 2022

  1. Learn to Hack and Secure your Windows Infrastructure”